Siste utgave

Nytt om folk

Carsten Henrik Pihl
Forbruker- og kommunikasjonssjef, Huseiernes Landsforbund
Pål Magne Ånestad
Personvernombud, Ullensaker kommune
Ina Danielsen
Personvernombud, Universitetet i Agder
Marthe Kristine Fjeld Dystland
Legal Officer, EFTA Surveillance Authority
Elisabeth Fredheim Faanes
Advokatfullmektig, DLA Piper
Elin Mathisen
Advokat/partner, Berngaard Sandbek
Cathrine Møller Faaberg
Advokat og medeier, Fend
Anne Lise Ellingsen Gryte
Senioradvokat, Wiersholm

Ledige stillinger:

logo riksvåpenet
Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
15.10.2018
Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018