Undersøker arbeids­hverdagen for jurister etter korona

– Svarene vil gi oss viktig innsikt i arbeidshverdagen for jurister etter korona og ikke minst kunnskap om hvor og hvordan vi jobber best, sier Juristforbundets generalsekretær om siste del av stor arbeidsplassundersøkelse.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes
Magne Skram Hegerberg er generalsekretær i Juristforbundet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Mange arbeidsgivere planlegger hvordan den nye arbeidshverdagen skal se ut, etter pandemien. Nå skal Juristforbundet bistå sine medlemmer ved å kartlegge juristers ønsker og behov. En undersøkelse, som snart skal sendes ut, utføres av selskapet Company Pulse og er den siste i rekken av tre. Hensikten med flere undersøkelser er å kartlegge arbeidsplassmønsteret og preferansene til medlemmene over tid, opplyser forbundet.

– Denne tredje og siste runden er den viktigste, fordi det er resultatet fra denne undersøkelsen som gir en pekepinn på hvordan arbeidsmønsteret blir fremover, uttaler Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet på forbundets nettside.

– Resultatene skal brukes til å bistå medlemmene og påvirke fremtidens arbeidsplasser. Jeg håper så mange som mulig tar seg tid til å svare, sier han.

I høst snakket Juristen med juristarbeidsplasser om hvordan om hvordan koronapandemien har påvirket arbeidslivet og hvordan man skal jobbe fremover.

Fast holdepunkt

Sverre Tyrhaug, managing partner i advokatfirmaet Thommessen, fortalte at pandemien har endret tankegangen; tidligere var hjemmekontor unntaket, men i dag ser man verdien av å kunne jobbe andre steder enn på kontoret. 

– Kontoret skal være vårt faste holdepunkt – et sted vi har lyst til å komme for å treffe hverandre og for å jobbe godt sammen med både kollegaer og klienter. Samtidig er det viktig at alle skal kunne jobbe effektivt og føle seg inkludert når man jobber fra andre steder og på tvers av våre fire kontorer i Stavanger, London, Bergen og Oslo.

Firmaet har forsøkt å finne en balansegang mellom fleksibilitet på den ene siden og fellesskap og team-følelse på den andre siden.

– Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot. Hos oss skal man kunne bestemme selv, basert på prosjektets rammer, hvor man gjør jobben best fra.

– Vår modell blir 3:2 – tre dager på kontoret og to dager valgfritt – og vi skal organisere oss slik at dette fungerer i det daglige for alle, sa Tyrhaug i høst.

Hybridform

Anne-Louise Nore, leder for kompetansemiljøet Regelverk og rutiner i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, sa i høst til Juristen at man etter erfaringene fra pandemien er klare for å prøve en hybridform, der arbeidsform styres av type oppgaver og med fleksibilitet i forhold til den enkeltes livssituasjon.

– Jeg tror det vil bli en blanding fremover i mange virksomheter, mange har sett at det fungerer godt, sa hun.

Frode Solberg, en av lederne ved advokatkontoret i Legeforeningen, fortalte i høst at man der var i en prosess hvor man vurderte nye måter å arbeide på.

– Miksen mellom kontorjobbing og hjemmearbeid må vi vurdere nøye, men vi vil trolig teste ut hjemmearbeid i større utstrekning enn før pandemien, sa han.

– Her opplever vi at de ansatte har veldig ulike ønsker, men fleksibilitet er en fellesnevner. Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med de ansatte. 

Mindre støy

De to forrige undersøkelsene Juristforbundet har utført, viste blant annet at jurister er mest produktive på skjermede arbeidsplasser. Enten det er cellekontor på den tradisjonelle arbeidsplassen eller de kan jobbe uforstyrret på hjemmekontoret.

Hovedårsakene oppgis å være er færre avbrytelser og mindre støy enn på delt kontor og i åpne landskap.

Les mer om de to første delene av undersøkelsen her: 

Jurister bruker nå 75 prosent av arbeids­tiden hjemme: Mer effektive, ifølge undersøkelse

- Bruken av hjemme­kontor blir viktigere fremover, selv når denne krisen er over

Kontor­landskap: Vil kartlegge juristers arbeids­mønster