- Vi opplever at de ansatte har veldig ulike ønsker, men fleksibilitet er en fellesnevner

De ansatte ved advokatkontoret i Legeforeningen er i hovedsak tilbake på kontoret. 

Frode Solberg i Legeforeningen trives med å være mer tilbake på kontoret.

Frode Solberg er en av lederne for rundt 23 jurister ved advokatkontoret i Legeforeningen og hadde våren 2020 hendene fulle med en krevende korona-situasjon, et økende antall henvendelser fra medlemmene og alle de ansatte på hjemmekontor.

Han fortalte da at de har hatt mulighet til å benytte seg av hjemmekontor tidligere, men at de også har vært opptatt av at de ansatte skal være mye på arbeidsplassen.

Les saken fra 2020: Videomøter erstatter reiser for advokatene i Legeforeningen 

Nå som Norge er gjenåpnet er hovedregelen igjen tilstedeværelse på kontoret.

- Det har vært hjemmekontor som hovedregel gjennom store deler av pandemien. Tilstedeværelse på kontor har i perioder krevet en særskilt begrunnelse, og i noen perioder har det jo også vært forbudt, med noen snevre unntaksregler. Men det har også i perioder vært forventninger om tilstedeværelse, og nå ser det jo mye lysere ut utover, sier han.

Fleksibilitet

Solberg sa våren 2020 at han oppfattet at hjemmekontorarbeidet fungerte veldig fint for omtrent 90 prosent av de ansatte. Nå etter gjenåpningen opplever de at de ansatte har ganske ulike ønsker, og Solberg er ganske sikker på at det blir en blanding i tiden fremover.

- Vi er i en prosess nå hvor vi skal vurdere nye måter å arbeide på. Miksen mellom kontorjobbing og hjemmearbeid må vi vurdere nøye, men vi vil trolig teste ut hjemmearbeid i større utstrekning enn før pandemien, sier han.

- Her opplever vi at de ansatte har veldig ulike ønsker, men fleksibilitet er en fellesnevner. Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med de ansatte. Det blir helt sikkert mulighet for mer hjemmearbeid, men vi ser også klare behov for å møtes jevnlig.

- Tenke nytt om ledelse

Advokatlederen forteller at de ansatte har blitt flinke på Teams og har gjort seg noen erfaringer med hva som ikke fungerer like godt digitalt.

- Vanskelige diskusjoner er nok ofte best fysisk, mens informasjonsutveksling fungerer bra på teams. Vi har også fått en skikkelig boost på digital tillitsvalgtopplæring, men de etterspør fysiske kurs nå. Fremtiden blir en miks.

- Som leder – hva har vært dine viktigste erfaringer og lærdommer siden mars 2020?

- Vi må tenke litt nytt om ledelse. Det er annerledes å lede medarbeidere som sitter hjemme. Terskelen for å ta kontakt blir nok fort høyere hvis man ikke er bevisst på verdien av dette. Over tid kan det være uheldig om den daglige kontakten bortfaller. Vi må sørge for at viktige arenaer for læring og utvikling ikke går tapt, samtidig som noen typer arbeid egner seg meget godt for hjemmearbeid.

Tags