- Før var vi skeptiske til mye hjemme­kontor, blant annet at det kunne gå ut over samhandlingen og arbeidsmiljø

Hos NAV har leder Anne-Louise Nore gode erfaringer med jurister på hjemmekontor, men gleder seg til å se de ansatte litt oftere fremover.

Anne-Louise Nore er leder for et kompetansemiljø i NAV og synes hjemmekontortiden har fungert godt, men trives med å være litt tilbake på kontoret.

Anne-Louise Nore er leder for kompetansemiljøet Regelverk og rutiner i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Av de 30 ansatte er 17 jurister. Flere av juristene jobber i ulike prosjekter og smidige produktutviklingsteam, der de bidrar med juridiske avklaringer for å transformere rettsregler inn i IT-løsninger som skal ut til brukere og saksbehandlere.

Da hjemmekontor ble den nye hverdagen våren 2020 følte Nore at hun hadde like god oversikt over de ansatte og hva de jobbet med som tidligere, til tross for at de var vant til å sitte i åpent landskap og hadde lite bruk av hjemmekontor. 

Nore forteller at de hele tiden har fulgt retningslinjene som har vært gjeldende for Oslo om omegn, og at det derfor naturligvis har blitt mest hjemmekontor frem til nå. 

- På spørsmål om når folk kunne begynne å komme på kontoret på Helsfyr i Oslo, har svaret ofte blitt – vi får vente til vi hører fra Raymond igjen, sier hun. 

Hun mener at perioden sett under ett har fungert over all forventning, og at de har klart å levere på oppdragene i en meget hektisk periode.

- Vi har hatt ansvar for gjennomføring av regelverksendringer og IT løsninger for mange nye ytelser i forbindelse med pandemien, og folk har mobilisert og virkelig dratt lasset sammen.

- At vi tidlig hadde mobilitetsløsninger for alle på plass før pandemien har vært avgjørende for at vi har lykkes. Å få erfaring med å jobbe i digitale møter, dokumentdeling osv. på Teams har vært veldig viktig.

Treningspauser med videoer

Det har likevel vært utfordringer underveis, blant annet at folk jobbet for mye og ikke fikk balansert jobb og fritid. Nore synes dette med erfaring over litt tid og dialog med den enkelte har dette blitt bedre.

- Enkelte savnet de daglige møtepunktene mer enn andre, og jevnlige sosiale treff på skjerm har vært viktig. I tillegg, å unngå å sitte for lenge stille – oppfordre til å gå tur, tilbud om treningspauser med videoer, forteller hun.

Å rekruttere og motta nye ansatte i en periode hvor alle jobber hjemmefra har også vært utfordrende, både for de nye, kollegaene og ledere, forteller Nore.

- Vi erfarte at det var viktig for å få de nye «inn i folden» at de fikk ha noe fysisk samhandling med sine nærmeste kolleger og leder fra oppstart.

Nore opplever at de nå har en helt annet holdning til hvor de kan jobbe, sammenlignet med før pandemien. 

- Gode verktøy, fleksibilitet og tillit er stikkord for å lykkes. Før var vi skeptiske til mye hjemmekontor, blant annet at det kunne gå ut over samhandlingen og arbeidsmiljø.

Hybridløsning

Med erfaringene de har gjort seg under pandemien, er Nores avdeling nå klare for å prøve en hybridform, der arbeidsform styres av hvilke typer oppgaver de har, med fleksibilitet i forhold til den enkeltes livssituasjon.

- Jeg tror det vil bli en blanding fremover i mange virksomheter, mange har sett at det fungerer godt, sier hun.

- Vi gleder oss imidlertid til å ta skikkelig i bruk det nye moderne bygget vårt på Helsfyr, der nye fleksible arbeidskonsepter skal prøves ut i de fysiske lokalene også.

På spørsmål om de viktigste erfaringene og lærdommene hun har gjort seg som leder siden mars 2020 svarer hun:

- At det på relativt kort tid har skjedd en stor dreining i hvordan vi tenker om arbeidsform.

- At vi har gjort et kjempesteg når det gjelde kompetanse på digitale arbeidsverktøy.

- At det er mulig å levere gode resultater, og å jobbe som et lag selv om vi sitter på hver vår tue.