– Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot

Hos Thommessen var hjemmekontor unntaket, og i april 2020 sa managing partner Sverre Tyrhaug at 190 advokater på hjemmekontor fungerte overraskende bra. Nå planlegger de den nye arbeidshverdagen. 

I april 2020 snakket vi med fem juristarbeidsplasser om hvordan de organiserte den nye hverdagen på hjemmekontoret etter at landet stengte ned. Etter en lang periode med mye hjemmejobbing begynner mange nå å vende tilbake til kontorene. Vi spurte de samme arbeidsplassene om hvordan pandemien har vært og hvordan de skal jobbe fremover. 

- Det er mulig å opprettholde produktiviteten og samme kommunikasjonsnivå. Man vet nesten mer om hva kollegaene driver med nå enn før korona-tiltakene. Vi har hatt samme produktivitet selv om alle sitter hjemme, sa Sverre Tyrhaug, managing partner i Thommessen, til Juristen i april 2020.

Firmaet hadde da omtrent 190 advokater på hjemmekontor, og Tyrhaug mente det fungerte overraskende bra. Han sa noen uker inn i hjemmekontorperioden at stabil teknologi og gode løsninger ville være suksessfaktorer for å få hjemmekontoret til å fungere, men trodde likevel det ville være utfordrende hvis alle ansatte ble sittende hjemme over lang tid.

Det ble de, og det siste halvannet år har de annsatte i Thommessen jobbet det meste av tiden på hjemmekontor. 

- Vi har vært opptatt av å ta vare på hverandre, og fra start var vi tydelige på at vi skulle strekke oss langt for å komme oss gjennom krisen uten permitteringer. Det ga arbeidsro, trygghet og et sterkt fellesskap, sier Tyrhaug i dag.

- I det store og hele har det fungert bra for Thommessen, men vi har hele tiden vært bevisst på at det er individuelle forskjeller i hvordan ulike medarbeidere har taklet hjemmekontor over en lang periode. Spesielt krevende har det kanskje vært for alle de nye vi har ansatt i denne perioden. For dem har tett digital dialog vært helt avgjørende.

Stavanger, Bergen, Oslo og London tettere

Han forteller at de i likhet med mange andre selskaper fikk en bratt læringskurve i hvordan jobbe mer digitalt. De kom i gang med Teams for hele firmaet fra første dag og fant en god måte å organisere seg på. 

Tyrhaug forteller at de har vært opptatt av å bevare samholdet på hjemmekontoret, og at teamene i starten hadde daglige møter. 

- Vi kan trygt si at økt fokus på digital kommunikasjon har bidratt til at vi jobber enda bedre på tvers. Vi har sett hvordan dette har bragt våre team i Stavanger, Bergen, London og Oslo tettere sammen. Vi jobber nå i enda større grad som ett firma – i oppdragene, med våre klienter og i firmautviklingen. Dette skal vi fortsette med, sier han. 

Ved å fortsette å bruke Teams som viktigste interne kommunikasjonskanal og førstevalget for interne/operasjonelle møter, mener Tyrhaug de sikrer godt samarbeid på tvers av firmaet og inkluderer alle uansett hvor man jobber fra.

- Økt fokus på digital samhandling har også ført til at våre digitaliseringsprosjekter har fått en boost. Innovasjonskulturen har blomstret, og vi lanserte flere digitale tjenester i hjemmekontorperioden.

Tiden fremover

Tyrhaug forteller at pandemien har endret tankegangen i firmaet med tanke på organisering. Tidligere var hjemmekontor unntaket, men han forteller at de nå ser verdien av å kunne jobbe andre steder enn på kontoret. 

- Kontoret skal være vårt faste holdepunkt – et sted vi har lyst til å komme for å treffe hverandre og for å jobbe godt sammen med både kollegaer og klienter. Samtidig er det viktig at alle skal kunne jobbe effektivt og føle seg inkludert når man jobber fra andre steder og på tvers av våre fire kontorer i Stavanger, London, Bergen og Oslo.

Han forteller at de har forsøkt å finne en balansegang mellom fleksibilitet på den ene siden og fellesskap og team-følelse på den andre siden.

- Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot. Hos oss skal man kunne bestemme selv, basert på prosjektets rammer, hvor man gjør jobben best fra.

- Vår modell blir 3:2 – tre dager på kontoret og to dager valgfritt – og vi skal organiseres oss slik at dette fungerer i det daglige for alle.

- Som leder – hva har vært dine viktigste erfaringer og lærdommer siden mars 2020?

- Den tette oppfølgingen i teamene våre, den gode informasjonsflyten internt i firmaet, større integrasjon mellom våre kontorer og samholdet dette har ført til er lærdommer vi tar med oss videre. Jeg er imponert over hvordan alle har bidratt, og hva vi har fått til sammen.