Spørre­undersøkelse: – Dette er attraktive jurist­arbeidsplasser

Se listen over alle de 45 arbeidsplassene her

Selskapet Universum kartlegger hvert år yrkesaktive juristers og jusstudenters karrieremål og preferanser. Tidligere i år ble studentenes drømmearbeidsplasser presentert. Nå er det arbeidsplassene som er attraktive for yrkesaktive som er klar.  

Undersøkelsen er foretatt i perioden november 2019 til august 2020 og listen er basert på svar fra 552 yrkesaktive jurister.

Lista over jusstudentenes drømmearbeidsgivere publiseres om våren, og lista for 2020 kan du se her

Dette er listen over attraktive arbeidsplasser:

1. Politiet

2. Tingrettene

3. Utenriksdepartementet

4. Økokrim

5. DnB

6. Sivilombudsmannen

7. Equinor

8. Arbeids- og sosialdepartementet

9. Regjeringsadvokaten

10. Justisdepartementet

11. Skatteetaten

12. Statsadvokatembetene

13. Høyesterett 

14. Kommuneadvokaten i Oslo 

15. Justisdepartementet, lovavdelingen 

16. Konkurransetilsynet 

16. Wiersholm 

18. Aker Solutions 

19. Wikborg Rein 

20. BAHR 

20. SANDS 

22. Gjensidige

22. PwC (PricewaterhouseCoopers)

24. Hjort

24. Thommessen

26. Deloitte

27. Finanstilsynet

27. Hydro

29. McKinsey & Company

30. EY (Ernst & Young)

30. Kluge

32. Juridisk fakultet, UiO

33. Finansdepartementet

34. Arntzen de Besche

34. Forsvarsmateriell

34. KPMG

37. Juridisk fakultet, UiB

37. Simonsen Vogt Wiig

39. DLA Piper Norway

40. Schjødt

40. Selmer

42. Grette

43. Bull & Co

44. Haavind

45. Gard 

Politiet populært

Politiet troner altså på topp både hos studentene og de yrkesaktive. 

Det er samfunnsoppdraget og muligheten til «hands on-erfaring» og rask advokatbevilgning som trekker, tror Are Frykholm, leder for Politijuristene.

- Mange synes nok det er meningsfullt å bidra til trygghet i samfunnet, og politiet har såpass høy status i samfunnet at det i seg selv er attraktivt. Det handler nok for en del også om CV-bygging det er jo nesten ingen andre jobber for jurister som er like utfordrende, spennende og lærerike, sa han til Juristen i våres, men la til:

- Men jeg lurer på om folk egentlig skjønner hva det innebærer å være påtalejurist.

Les hele intervjuet med Frykholm og HR-sjef i Wikborg Rein, Christian Winses her.

Frykholm mener det er ideelt med noe annet arbeidserfaring før man som jurist begynner i politiet, mens Wisnes mener det er viktig å få inn de ferske juristene rett etter studiet for at de skal kunne lykkes i selskapet.