- Byggebransjen kan virke fremmed for mange jurister

At hun omtrent ikke visste hva en bærebjelke var stoppet ikke Charlotte Wolf Apelthun da hun fant drømmejobben som jurist i byggebransjen.

Charlotte Wolf Apelthun stortrives i byggebransjen. Foto: Tuva Bønke Grønning
Charlotte Wolf Apelthun stortrives i byggebransjen. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Jeg begynte i Forbrukerrådet når jeg gikk 4. året på jussen og startet fulltid på bergenskontoret etter endt studie. Etter en stund fikk jeg tilbud om å jobbe på tromsøkontoret og det var et utrolig eventyr. Etter et par år i nord så jeg tilfeldigvis en veldig innbydende stillingsutlysning fra Sweco. Jeg merket meg at opplistingen av arbeidsoppgavene og rettsområdene som Sweco sin juristgruppe jobber med virket utrolig spennende. Ikke minst at jeg fikk jobbe med personer med annen yrkesbakgrunn enn meg. Dette være seg ingeniører, arkitekter, geologer, akustikere m.m.

- Jeg gjorde førstegangsintervjuet over Skype, og var litt bekymret for det – da jeg er best «live». Men jeg kom på annengangsintervju og da fikk jeg mer innsikt i hvordan juristgruppen jobbet og forstod at det var et godt etablert juridisk miljø i bedriften og i bransjen.

Har du tidligere tenkt at de ville jobbe med dette rettsområdet?

- Jeg har ikke hatt plan- og bygningsrett som spesialemne på studiet. Jeg hadde aldri vært borti en reguleringsplan og jeg visste ikke hva en dispensasjonssøknad var. Når det stod i utlysningen at det var en fordel å være byggteknisk anlagt tenkte jeg at jeg måtte være litt freidig, for jeg visste nærmest ikke hva en bærebjelke var engang. Heldigvis er læringskurven bratt og den byggtekniske kompetansen har blitt betydelig bedre. Dette kommer automatisk når en jobber i byggeprosjektene og spesielt i rollen som ansvarlig søker og eller som prosjektleder.

- Når jeg sluttet i Forbrukerrådet var jeg veldig klar for et nytt rettsområde. På jusstudiet hadde jeg peilet meg mer inn på strafferett og straffeprosess, og jeg drømte om å jobbe i politiet. At jeg skulle ende opp i Sweco hadde jeg faktisk aldri trodd. Jeg har utrolig dårlig retningssans og er ikke den beste til å lese kart. Så det blir litt latter i landskapet når jeg sitter med hodet på skeive å skal lete meg fram.

- Jeg husker godt de første ukene. Kollegaene mine spøker med det fortsatt at de gikk forbi kontoret og så jeg satt med kart og tegninger feil vei. Jeg klarte ikke finne mitt eget hus på kartet engang.

- Jeg er i alle fall utrolig glad for at Sweco har gitt meg mulighet til å lære meg nye rettsområder. Det ser jeg på som et privilegium og tar det ikke for gitt.

Hvordan var det å starte i en jobb når du «ikke visste noen ting» da?

- Det var veldig skremmende til å begynne med. Alt var helt gresk for meg. Jurister blir jo gjennom jusstudiet «trent opp» til å kunne sette seg inn i alle rettsområder, men det tar noe tid og er ikke «bare, bare». Når du begynner i en ny jobb er du jo ofte litt streber. Du har lyst til å gjøre et godt inntrykk. Det tok et halvår før jeg var over «kneiken». Da ble jeg mer selvgående og styrte mer selv i prosjektene jeg var involvert i og som jeg var ansvarlig for. Det gir stor mestringsfølelse når Sweco tidlig gir den enkelte stort ansvar i egne prosjekter. Jeg ble kastet rett ut i det, noe som på mange måte var positivt, men det var ikke bare enkelt å være helt fersk i byggebransjen.

- Det er ikke bare faget du skal lære deg, men også kunnskap om bransjen og folkene som jobber i den. Jeg var usikker på hva jeg hadde i vente på kundemøter og prosjektmøter. Heldigvis har det gått kjempebra og jeg nyter stor respekt i rollen min. Det er generelt et veldig godt samarbeid mellom alle de involverte aktørene i prosjektene. Alle er avhengig av at den enkelte skal gjøre en god jobb for å holde god fremdrift og for å unngå forsinkelser.

Hvordan var det å gå fra det offentlige til privat?

- Det var fantastisk med en myk overgang fra studiet til offentlig saksbehandling, men å begynne å jobbe i det private var enklere enn jeg hadde trodd.

- Den største forskjellen er jo faktureringspresset. Når man jobber i det offentlige kan man gå hjem når dagen er over og la oppgaver vente til neste dag om man ikke er ferdig. Det er annerledes her når en må overholde frister for ikke at kundene skal påføres økonomiske tap i form av eksempelvis forsinkelser.

- I tillegg til at en må være god på å balansere effektivitet og kvalitet opp mot forventning om god inntjening til selskapet. Heldigvis har vi systemer for å håndtere disse forholdene på en god måte.  

Hvordan er arbeidshverdagen din nå som du har kommet inn i det?

- Byggebransjen kan kanskje virke fremmed for mange jurister. Vi driver ikke med direkte markedsføring mot jusstudentene i form av eksempelvis stand på Arbeidslivsdagene. Rekrutteringen har først og fremst vært rettet mot ingeniørstudentene. Ettersom juristgruppen vår er såpass godt etablert i bransjen, ønsker vi å rette søkelyset mot jusstudentene også. Vi har for eksempel nå begynt å ta inn sommerstudenter som studerer juss og vurderer ytterligere tiltak for å markedsføre mulighetene vi har for jurister i Sweco.

- Du gror deg noen baller i denne bransjen. De eneste damene jeg jobber med er stort sett jurister eller eksterne arkitekter. Det er en del kvinnelige ingeniører, men jeg opplever at hovedandelen fortsatt består av menn. Jeg har fortsatt til gode å bli kalt «lille venn» eller slike ting jeg hadde sett for meg kunne skje. Det skulle selvfølgelig bare mangle, men jeg hadde mine fordommer.

- Jeg jobber med alt fra prosjektledelse, ansvarlig søker, klagesaker, grunnerverv, seksjonering, eiendomsrådgivning, samt at jeg er utleid som konsulent til kommunesektoren – dette hovedsakelig innenfor plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10) - hverdagen er altså veldig variert.

Hva er det mest spennende med jobben?

- Prosjektledelse er favorittoppgaven min. Jeg er glad i folk, så det å få koordinere og administrere byggeprosjekter og samtidig ta seg av det juridiske er knallgøy. I tillegg har jeg vært en del utleid som byggesaksbehandler til kommuner. Det er veldig fint å beholde den linjen over til det offentlige som jeg liker så godt.

- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få styre byggeprosjekter så raskt. Juristene er veldig verdsatt her og det er mange interne muligheter. Som jurist nyter jeg høy troverdighet.

Det er fire år siden du var ferdigutdannet – var en jobb som den du har nå noe du kjente til som en mulighet da du studerte?

- Nei. Som student tenker mange at det enten er det offentlige eller advokatfirmaer på den andre siden. Mange tenker at hvis man jobber i et slikt stort firma jobber man som konsernadvokat, men det finnes mange andre muligheter. 

- Mitt tips til nyklekkede jurister er å prøve seg litt frem og ikke låse seg til et område. Veien blir til mens du går. I tillegg har en ikke noe å tape på å ta en telefon til en arbeidsgiver en finner interessant. Vi ønsker i alle fall å høre fra jusstudenter og jurister som ønsker å se om bygg- og anleggsbransjen er noe for dem.