Jobbskifte: Gikk opp over 100.000 i lønn

Da Hilde Rasmussen Nilsen begynte hos Fylkesmannen i 2011 var arbeidsoppgavene trekkplasteret, og hun valgte å gå ned i lønn. Ved neste jobbytte åtte år senere var pensjonisttilværelsen nærmere i horisonten, og lønna var viktigere enn sist. 

Torsdag, 11. juni 2020 - 7:32

Nilsen begynte i fjor i en stilling som rådgiver i sekretariatet for kontrollutvalget i Bergen kommune.

- Lønna ble det avgjørende momentet for at jeg valgte å bytte jobb, sier Nilsen.

- Jeg hadde jobbet i stat i mange år, og hadde veldig lyst til å jobbe i kommunen, men jeg trivdes også veldig godt i jobben jeg hadde. Jeg hadde spennende oppgaver både faglig og som tillitsvalgt jeg synes det var vanskelig å forlate.

Les mer om lønnsundersøkelsen: Så mye tjener juristene

Fra stat til kommune

Juristforbundets lønnsundersøkelse viser at jurister i statlig sektor (gjennomsnittslønn på 735.491) i gjennomsnitt tjener noe mer enn jurister i kommunal sektor (719.669).

Ønsket om høyere lønn kommer på en tredjeplass som årsak til skiftet hos de som har byttet jobb det siste året, etter ønske om «nye og mer kompetansekrevende oppgaver» og ønske om «større faglig bredde».

For de som vurderer å bytte jobb oppgis høyere lønn som den viktigste motivasjonen. I statlig sektor svarer 28 prosent at høyere lønn er motivasjonen, mens 19 og 21 prosent svarer det samme i henholdsvis privat og kommunal sektor.

Nilsen forteller at flere av hennes tidligere kollegaer hos Fylkesmannen har valgt å bytte jobb i forbindelse med omstillingsprosessen da Fylkesmannen i Hordaland ble en del av Fylkesmannen i Vestland.

- Jeg så at flere juristkollegaer fikk jobben i kommunal sektor og gikk opp i lønn. De fleste gikk opp betydelige summer, sier Nilsen.

LES OGSÅ: Derfor bytter juristene jobb

Opp over 100.000

Nilsen har i mange år vært tillitsvalgt og opptatt av lønnspolitikk. Hun har imidlertid vært mer opptatt av jurister som gruppe, og ikke like flink til å forhandle om egen lønn, forteller hun.

- Jeg har vært en av de lojale, og ikke byttet jobb ofte. Men da jeg fikk et jobbtilbud med en lønn på over 100.000 mer enn jeg hadde var det vanskelig å takke nei.

Da hun fikk jobbtilbudet sjekket hun nøye rundt hva som var rammene og prøvde seg med et krav.

- Det er mye penger, og nå som jeg er blitt 50 tenker jeg også mer på pensjon enn tidligere. Det er det største hoppet jeg har gjort i lønn, og det er sannsynligvis mitt siste jobbytte så det var viktig for meg, sier Nilsen.

Nilsen viktigste lærdom, som hun prøver å videreformidle til andre jurister er at en må tenke på seg selv og ikke glemme at det er lønna du lever av.

- Og arbeidsgiverne må være villige til å prøve å matche markedet. I bergensområdet er det for eksempel stor produksjon av jurister, så det er ikke vanskelig å få tak i nye. Men erfaring bør verdsettes mer, ellers forsvinner folk videre.

LES OGSÅ: - Vi kunne nok snakket mer om lønn

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022