Jurist i åpent landskap: - Vi har jo disse lovene og reglene våre, og mye av tiden sitter vi alene med de

Problemer med konsentrasjon, taushetsplikt og tilgjengelighet er noen av utfordringene juristene i Fylkesmannen i Oslo og Viken opplever etter at de fikk nye, åpne kontorløsninger.

F.v.: Rannveig Kløw, Helseavdelingen
Mari Kjekstad Bugge, Helseavdelingen
Heidi Kristensen, Helseavdelingen
Hallvard Øren, Sosial- og barnevernsavdelingen
Ellen Nitter-Hauge, Landbruksavdelingen
Lisa Larsen, Vergemålsavdelingen
Kjersti Barbakken, Sosial- og barnevernsavdelingen

Rett etter jul flyttet de rundt 300 ansatte inn i 4500 kvadratmeter store, nyoppussede lokaler på St. Hanshaugen. Lokalene er flotte og moderne, men ifølge Hallvard Øren, som er tillitsvalgt for rundt 140 av juristene, har de første ukene vært preget av utfordringer.

- En del er naturlig nok oppstartsproblemer, som en støyende printer midt i et landskap og et lufteanlegg som ikke fungerer, sier han.

- Noen slike ting må man regne med, og ledelsen er veldig flinke til å lyte og forsøke å gjøre ting bedre.

Flere av juristene understreker også at miljøet har blitt mer inkluderende. De opplever at det er lettere å bli med når andre går til lunsj eller tar en pause, og at de blir kjent med andre enn de ansatte på egen avdeling.

Juristforbundet har gjennomført en undersøkelse av juristers arbeidsmønster. Les om resultatene her.

Ikke oppstartsproblemer

Det er imidlertid ikke oppstartsproblemene som bekymrer Øren mest. Han har samlet seks jurister og møter oss i det nye kontorlandskapet.

Juristene jobber i ulike avdelinger, og har derfor også ulike opplevelser av det nye kontorlandskapet. Mange forteller om problemer med konsentrasjonsarbeid i de åpne landskapene, mens helseavdelingen, som er plassert i et romsligere landskap, ikke har den utfordringen.

Noen av juristene tar imot veldig mange telefoner om dagen, og synes det er tungvint å hele tiden lete etter stillerom for å kunne snakke. Telefonsamtalene kan sjelden tas i det åpne landskapet, både fordi det forstyrrer kollegaer som skal konsentrere seg og på grunn av taushetsplikten.

- Det er de såkalte multirommene som skal brukes til dette, men det blir fort fullt av folk som snakker i telefonen, så det er ikke alltid enkelt å finne et rom når telefonen ringer, sier Lisa Larsen, som sitter i vergemålsavdelingen.

Juristene forteller at de heller ikke har lyd på telefonen, bare et symbol på skjermen, og at det kan være utfordrende å få med seg når det ringer.

- Frem til nå har vi skrevet direktenummerene våre i brev vi sender ut, men det har vi sluttet med, sier Rannveig Kløw i helseavdelingen.

Konsentrasjonsvansker

Juristene trekker også frem noen positive sider ved de nye kontoret, som at de nå sitter samlet med alle ansatte som tilhører samme avdeling. Flere forteller at det raskt oppstod interne «regler» i de ulike avdelingene.

- Vi ble enige om at det er lov å spise klementin, men ikke knekkebrød med makrell ved pulten. Vi må være strengere med 48-timers regelen ved omgangssyke og slike ting. Å være litt småsyk med hoste og snufsing er ikke like stas i åpent landskap, sier Rannveig Kløw.

- Det er mulig ledelsen må vurdere å åpne for hjemmekontor i slike situasjoner etter hvert, mener Hallvard Øren.

Hosting, nysing, småspising, hvisking om helga, folk som reiser seg, kommer og går. De sju juristkollegaene opplever alle utfordringer med å konsentrere seg. De tror åpne landskap er bedre egnet for kreative yrker enn for de fleste jurister.

- Det er jo en del av kjerneoppgavene til en jurist – å kunne konsentrere seg, dykke ned i jusen og kommer frem til en løsning. Vi har jo disse lovene og reglene våre, og mye av tiden sitter vi alene med de, sier de.

- Vi mennesker er selvfølgelig veldig forskjellige når det kommer til konsentrasjon, og det finnes cellekontorer som skal kunne brukes. Men det er rett og slett for få. Det er i tillegg tungvint å bruke tid på å lete og å ta med seg laptop og dokumenter rundt, sier Øren.

Kartlegger juristene

Juristene hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er langt fra de eneste juristene som opplever eller vil oppleve en omlegging til åpne landskap, aktivitetsbaserte kontorer eller andre løsninger.

Juristforbundet opplever en stor pågang med henvendelser vedrørende omorganisering av den fysiske arbeidsplassen.

Forbundet startet på slutten av året i fjor derfor opp en kartlegging av medlemmenes arbeidsmønster for å kunne gi bedre kvalifisert hjelp og rådgivning til jurister som møter utfordringer i slike prosesser.

Les om resultatene fra første runde her: Jurister bruker hjemmekontor mindre enn andre kontorbaserte yrker.