Vil tilby gratis rettshjelp for studenter

Jusstudent Aksel Høymo fikk SiOs idépris og 100.000 kroner til å videreutvikle «Lommejuristen». - Jussen er for alle, men den når ikke helt frem, sier han. 

Aksel Høymo (t.h) vil gi studenter gratis tilgang på rettshjelp. Foto: Pixabay (illustrasjon) / Privat

Da Aksel Høymo begynte å studere juss oppdaget han fort at det veldig ofte kom enkle juridiske spørsmål fra både venner, familie og folk han møtte på fest.

- Det kunne være om husleie, arv, arbeidskontrakter. Jeg skjønte etter hvert at størsteparten av spørsmålene egentlig hadde ganske enkle svar. De trengte som regel bare hjelp til å finne frem til en hovedregel, forteller Høymo, som nylig leverte masteroppgaven og nå er ferdig utdannet jurist.

Etter noen år på studiet syntes Høymo han hadde svart på de samme spørsmålene så mange ganger at han begynte å fundere på hvordan man best mulig kan tilby enkel juridisk hjelp til folk flest. 

- Jeg tenkte mye på hvordan enkle juridiske spørsmål og svar kunne automatiseres og gjøres mer tilgjengelig. Jussen er for alle, men den når ikke helt frem. Folk finner ikke frem, Google er en jungel, sier han.

LES OGSÅ: Justify vil gjøre det enkelt og billig for hvem som helst å lage et godt testamente

«Lommejuristen»

Etter hvert ble tankene sakte men sikkert til ideen «Lommejuristen» - en app som skal tilby gratis og enkel rettshjelp, i første omgang for studenter. 27-åringen håper appen kan være et første steg på veien for studenter som har juridiske spørsmål som ikke nødvendigvis krever en jurist.

- Vi starter med typiske utfordringer en student kommer opp i, men hvor det en manko på juridisk hjelp, som husleieloven og arbeidsrett, sier Høymo. 

Han forklarer at brukeren vil går gjennom en slags elimineringsprosess, hvor man svarer på noen spørsmål for å komme frem til de riktige spørsmålene og svarene.

- Hvis man ikke kan noe om jus er det vanskelig å stille de rette spørsmålene. Her vil de for eksempel guides steg for steg slik at svarene de får opp i størst mulig grad handler om deres situasjon slik at de kan sette seg inn i regler og rettigheter, forteller han. 

LES OGSÅ: Jus­studentene fikk boot­camp i programmering før de utviklet arve­program

Fikk idépris

Underveis har Høymo fått drahjelp av et par juristvenner og en god venn som er dataingeniør. 14. januar vant han Studentsamskipnaden SiOs idékonkurranse og fikk 100.000 kroner til å videreutvikle ideen. 

Prisen deles ut annenhvert år og pengene skal hjelpe til å relaisere "en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby."

- Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over at jeg vant, og at pengebidraget er såpass høyt. Det er utrolig moro å få lov til å utvikle dette, sier Høymo, som nå skal bruke all tid ved siden av jobbsøking på prosjektet. 

Han forteller at de er godt igang og at en første utgave ikke er langt unna. Han har også gjort seg noen tanker om mulige samarbeidspartnere. 

- Jeg er veldig interessert i det tekniske selv, og tenker at det er et enormt uutforsket potensiale i krysningspunktet mellom teknologi og juss, sier han.