Dette er de mest attraktive jus­arbeidsplassene

Politiet stikker av med seieren både hos de yrkesaktive og hos studentene. - Spennende og meningsfull jobb, men juristene tas ikke godt nok vare på, mener leder for Politijuristene.

Marianne Børseth, Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo i Politijuristene. Foto: Tore Letvik
Leder for Politijuristene, Are Frykholm sammen med 1. og 2. nestleder, Marianne Børseth og Anne Woldmo.

Hvert år kårer Universum de mest attraktive arbeidsplassene i Norge. Innenfor jus troner politiet, som tidligere år, på topp både hos de yrkesaktive juristene og hos studentene. 

Slik ser topplista ut for de yrkesaktive juristene:

Slik ser resten av lista ut:

11. Justisdep. (Lovavdelingen)

12. Høyesterett

13. BAHR

14. Skatteetaten

15. Statsadvokatembedene 

16. Kommuneadvokaten i Oslo

17. Wikborg Rein

18. Konkurransetilsynet

19. Deloitte

19. Finansdepartementet

19. Thommessen 

22. EY

23. Juridisk fakultet UiO

23. PwC

25. Finanstilsynet

25. Gjensidige

25. Hjort

25. Wiersholm

29. KPMG

30. Aker Solutions

30. SANDS

32. Juridisk fakultet UiB

32. Kluge

34. Schjødt

35. Haavind

35. McKinsey & Company

37. Simonsen Vogt Wiig

38. DLA Piper Norway

38. Hydro

40. Forsvarsmateriell

41. Bull & Co

42. Arntzen de Besche

42. Gard

42. Selmer

45. Grette

46. Kvale

47. Hestenes og Dramer & Co

48. Skuld

49. Brækhus Dege

 1. Politiet
 2. Tingrettene
 3. Utenriksdepartementet
 4. DNB
 5. Sivilombudsmannen
 6. Økokrim
 7. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 8. Equinor
 9. Regjeringsadvokaten
 10. Arbeids- og sosialdepartementet

- For stor turnover

Are Frykholm er leder for Politijuristene i Juristforbundet, og tror mange tenker på politiet som en attraktiv arbeidsplass på grunn av de spennende arbeidsoppgavene. 

- Oppgavene i seg selv er utrolig spennende, og det er vel få steder man føler at man gjør en så meningsfull jobb som i politiet. Det er selvfølgelig kjempefint at så mange ønsker å bruke jusutdannelsen til å jobbe i politiet, sier han.

Men Frykholm understreker også at Politijuristene på sitt landsmøte i fjor vedtok at de ønsker å skille politi og påtale

- Store deler av de ansatte juristene i politiet ønsker altså ikke å være en del av politiet lenger, sier han, og mener politiet er flinke til å tiltrekke seg ny arbeidskraft, men ikke like flinke til å holde på den:

- De har alt for stor turnover, mener han. 

10.000 respondenter

Rundt 10.000 respondenter har svart på Universums undersøkelse. Respondentene har bakgrunn fra blant annet økonomi-, ingeniør-, jus-, IT- og humaniorastudier.

Hos de ingeniørutdannede troner Equinor på toppen, mens Innovasjon Norge oppleves som mest attraktivt for de økonomiutdannede. 

For personer med IT-utdanning er det Google som er drømmearbeidsplassen. 

Alle toppplasseringene er de samme som i fjor, bortsett fra hos respondentene med humaniorastudier. Her har NRK danket ut Oslo kommune på toppen. 

Studentlista 

Når studentene skal rangere sine drømmearbeidsplasser er det mye som går igjen fra lista hos de yrkesaktive juristene, men her får også to advokatkontorer plass på topp ti-lista. Her har også Høyesterett kommet inn på topplista. 

Også her stikker politiet av med seieren.

– Politijuristene er smigret, men påtalemyndigheten ønsker seg søkere både med livserfaring og jobberfaring. Det er mange inngripende og tunge beslutninger man må ta overfor borgerne som påtalejurist som krever integritet og trygghet på egne beslutninger, sa nestleder i Politijuristene, Marianne Børseth, om kåringen i fjor. 

Slik ser lista over studentenes drømmearbeidsplasser ut:

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Wikborg Rein
 4. Høyesterett
 5. Økokrim
 6. Tingrettene
 7. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 8. Wiersholm
 9. Regjeringsadvokaten
 10. DNB