F.v. Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Mathias Bjornes, Sverre Bromander og Nasjida Noorestany
F.v. Kirsten Bleskestad, Anders Schrøder Amundsen, Mathias Bjornes, Sverre Bromander og Nasjida Noorestany.

Dette er viktig for de tillits­valgte juristene nå

Lederne for de ulike seksjonene i Juristforbundet gikk gjennom hva som er viktig for dem frem mot neste landsmøte under konferansen som ble åpnet av president Håvard Holm.

Torsdag, 25. november 2021 - 16:10

Tillitsvalgtkonferansen 2021 foregår i dag og imorgen fredag i Larvik. Konferansen, som samler en rekke av Juristforbundets tillitsvalgte, ble åpnet av forbundets president Håvard Holm.

På programmet står en rekke temaer som er relevant for tillitsvalgte og konferansen skal være en arena for ideutveksling, workshops og nettverksbygging.

Det var blant annet stor interesse rundt advokat Jan Fougners gjennomgang av NOU om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - som utreder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering (NOU 2021:9).

Håvard Holm
Juristforbundets president Håvard Holm åpnet tillitsvalgtkonferansen i Larvik i dag.

I dag presenterte også de ulike seksjonene i Juristforbundet sine tanker om hva som er viktig for dem fram mot neste landsmøte i forbundet.

Kirsten Bleskestad, leder av Dommerforeningen, pekte på regjeringens ønske om å reversere strukturendringen i domstolenen - tilbake til rettskretsene som var før reformen.

– Domstolutredningen og strukturendringen er noe vi har jobbet veldig mye med og som har opptatt oss lenge, men som til slutt falt på plass. Så kom Hurdalsplatformen. Nå er det veien videre som opptar oss. Dette oppleves krevende, sa hun.

Lønnsfastsettelse

I Hurdalsplattformen heter det at den nye regjeringen ønsker å «gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021», men med et viktig unntak:

Reverseringen skal ikke gjelde for domstoler der «domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur».

Andre viktige temaer for dommerne gjelder digitalisering i domstolene og lønnsfastsettelse for dommere. Om det siste, sa Bleskestad at det trengs et nytt system for hvordan lønnsfastsettelsen skjer.

– Vi har ikke streikerett eller forhandlingsrett, så hvordan skal det skje? Man kan tenke seg et uavhengig lønnsutvalg. Eller eventuelt en tariffavtale. Dette er noe som må utredes.

Rettshjelp

Anders Schrøder Amundsen, leder av Juristforbundet - Privat, var opptatt av at Juristforbundet må være en komplett medlemsforening, der også det faglige tilbudet er relevant for privat sektor.

 – Vi jobber også med et bedriftsgruppeprosjekt for privat sektor.

Dessuten er Juristforbundet - Privat opptatt av rettshjelp og rettshjelpssatser.

– Satsene må opp, sa han.

Schrøder Amundsen har tidligere gått ut med støtte til kravene Advokatforeningen fremmer om rettshjelpssatser og sa at problematikken er noe Privat vil jobbe med fremover.

Anders Schrøder Amundsen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Anders Schrøder Amundsen leder Juristforbundet - Privat.

– Dette er to-delt; det handler om at både inntektsgrensen for å få rettshjelp er for lav og at de advokatene som skal gjøre jobben får for lite. Det skaper et rettssikkerhetsbilde der altfor få får tilgang til juridisk bistand og i tillegg gjør man altså bistand til samfunnets svakeste til de minst attraktive oppdragene for advokatene. Det bidrar ikke til likhet for loven, har han tidligere uttalt til Juristen.

Rettssikkerhet i kommune og stat

Mathias Bjornes, nestleder i Juristforbundet - Kommune, fortalte at de er opptatt av å synliggjøre tilstanden på rettssikkerhet i kommunene. I et eget prosjekt har mangel på ansatte jurister i norske kommuner blitt dokumentert.

– Vi kommer til å fortsette med å synliggjøre dette og få oppmerksomhet om hva det betyr for rettssikkerhet.

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat, var opptatt av organisasjonsbygging og utvikling, og fortalte at dette er noe de vil jobbe mye med fremover.

– Også skal vi fortsette å utvikle rollen som samfunnsaktør. Vi skal være synlige og tilstede der det tas beslutninger, sa Bromander.

– Dessuten er rettssikkerhetsspørsmål viktig for oss også. Vi er opptatt av noe det ikke snakkes så mye om, nemlig den forebyggende rettssikkerheten - at vedtak fattes riktig i forvaltningen, slik at rettssikkerhet ikke bare handler om å reparere. 

Flere karriereveier

Nasjida Noorestany, leder for studentseksjonen i Juristforbundet, pekte på endring i gradsforskriften, kvalitet og innhold i jusstudiet og lovbeskyttelse av juristtittelen som viktige temaer.

– Vi ønsker også å synliggjøre for studentene alle de ulike karriereveiene og jobbmulighetene du har som jurist.

Tillitsvalgtkonferansen fortsetter imorgen, med blant annet oppsummering fra ulike arbeidsgrupper og presentasjon av en karriereundersøkelse foretatt av Kvinneutvalget i Juristforbundet.  

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022