– Bærekraftige tildelings­kriterier sentralt fremover når det offentlige foretar innkjøp

Fagnettverk for offentlige anskaffelser tar for seg bærekraft som tildelingskriterium når det blir nettverkssamling i oktober. 

Åshild Eikenes Sjøli
Åshild Eikenes Sjøli er styreleder i fagnettverk for offentlige anskaffelser.

Juristforbundets fagnettverk for offentlige anskaffelser har sin andre nettverkssamling, og den første som arrangeres fysisk, 21. oktober. Temaet er "bærekraft som tildelingskriterium – muligheter og fallgruver".

Åshild Eikenes Sjøli, styreleder for fagnettverket, forteller at formålet med fagnettverket er å dele kompetanse og nettverk.

– Det er mange jurister som arbeider med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og det private, og vi ønsket å skape en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer på tvers av sektorene. Det er nyttig å bli kjent med andre jurister som arbeider med det samme, sier hun.

– Bærekraft er et veldig aktuelt tema, og da vi undersøkte med medlemmene i fagnettverket hva de ønsket som tema, var det en ganske unison tilbakemelding på at det kunne vært interessant med en ren juridisk og innkjøpsfaglig vinkling på problemstillinger og muligheter, i stedet for den tradisjonelle listen med kontraktskrav fra politikere og oppdragsgivere, forklarer Morten Gohn som er styremedlem for fagnettverket.

Ved samlingen i oktober blir det en gjennomgang av teorien, der kommuneadvokaten i Oslo, ved Liv Lunde, vil behandle juridiske problemstillinger knyttet til bærekraft og miljø som en del av tildelingskriteriene, kontrollplikt og plikt til oppfølging. Deretter en gjennomgang av hvordan man kan lage en vellykket konkurranse med miljø som en del av tildelingskriteriene, og erfaring fra praksis, ved Espen D. Nicolaysen, seksjonsleder samfunnsansvar i utvikling- og kompetanseetaten i Oslo kommune, sier Sjøli. 

– Bærekraftige tildelingskriterier er og vil være helt sentralt fremover når det offentlige foretar innkjøp av varer og tjenester. Vi opplever at det har blitt et markert endret fokus på klima- og miljøvennlige anskaffelser de siste årene, særlig som følge av FNs bærekraftsmål og klimamålene under Parisavtalen, sier Nanna W. Christensen, styremedlem i fagnettverket.

– Viktig men utfordrende

Fagnettverkets Marie Braadland sier at implementering av bærekraft i anskaffelser er viktig, men utfordrende.

– De anskaffelsesrettslige problemstillingene kan være kompliserte i seg selv, men dersom oppdragsgivere ikke også har fokus på den praktiske betydningen av valgene som tas, risikerer man å betale ekstra for bare «fine ord», eller risikerer at leverandører som investerer i bærekraft, ikke når opp i konkurransene på grunn av høyere priser. En viktig nøkkel til en vellykket anskaffelse ligger i gode tildelingskriterier, og der kan ulike oppdragsgivere dra nytte av hverandres erfaringer. 

Fagnettverkets Tor Arne Solberg-Johansen forteller om stadig oftere henvendelser fra offentlige oppdragsgivere som trenger hjelp til å innta krav til miljø og bærekraft i sine innkjøp.

– Det er krevende å sette krav som treffer markedet, møter lovgivers krav til anskaffelser og som faktisk gir en reell effekt i forhold til bærekraft og miljø. Vår spådom er at dette vil bli det viktigste fokusområdet innen innkjøp og anskaffelser i årene som kommer – både i offentlig og privat sektor, sier han.

– Gleder oss til å møtes

Fagnettverkets styre ledes av Åshild Eikenes Sjøli (Ask Tjenester AS) og består for øvrig av Nanna W Christensen (Simonsen Vogt Wiig), Morten Gohn (Auris Helse), Marie Braadland (Grette), Kathinka Bull-Engelstad (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring- DFØ), Jan Erik Breivik (Bane NOR), Bent Syversen (Computas) og Tor Arne Solberg-Johansen (Inventura)

– Vi gleder oss veldig til å møtes fysisk. På vårt første nettverkssamling hadde vi speed-dater ettersom arrangementet foregikk digitalt, for å kompensere for nettverksbyggingen som ellers skjer ved mingling. Det var utrolig gøy og vi fikk mange positive tilbakemeldinger, men det kommer til å bli fint å møte hverandre ansikt til ansikt. Dersom man ikke har anledning til å delta på arrangementet fysisk, kan man også melde seg på digitalt da arrangementet vil bli streamet, sier Åshild Eikenes Sjøli.

Hun forteller at alle kan være medlem av fagnettverket, som har en egen gruppe på LinkedIn hvor det deles relevante artikler og tips til medlemmene.

– Nettverksamlingene er imidlertid, foreløpig, kun for Juristforbundets medlemmer, men vi har mottatt flere henvendelser fra interesserte som arbeider med offentlige anskaffelser, men som ikke er jurister, så vi vurderer hvordan vi skal kunne inkludere også andre, sier hun.