Suksess med digitale «speed-dater» under seminar

– Mange syntes det var skikkelig hyggelig å få blitt litt kjent med andre jurister som arbeider med eller interesserer seg for offentlige anskaffelser.

Jan Erik Breivik
Jan Erik Breivik

Dette sier styremedlem i Juristforbundets fagnettverk for offentlige anskaffelser, Jan Erik Breivik, etter at nettverket hadde sitt første seminar tidligere i april. En del av seminaret besto av såkalte speed-dater. Alle deltakerne deltok på to “speed-dater” via Teams, med en varighet på hver 20 minutter.

– Disse «speed-datene» har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger på. Det var mange som syntes det var skikkelig hyggelig å få blitt litt kjent med andre jurister som arbeider med eller interesserer seg for offentlige anskaffelser. Alle skal ha avtalt oppfølgingskaffe, og vi har fått tilbakemeldinger på at det var fint å få et grunnlag å bygge videre på.

– Vi håper at dette tilrettelegger for at våre medlemmer kan diskutere anskaffelsesfaglige problemstillinger, eller bare lære litt mer om hvordan andre gjør det for å se om det finnens noen gode forbedringer man kan ta med inn i egen virksomhet, sier Jan Erik Breivik.

– Stort behov for møteplass

Lederen for nettverket, Åshild Eikenes Sjøli uttrykker glede over det vellykkede arrangementet som ble gjennomført 15. april, med 80 deltakere.

– Vi hadde en introduksjon med presentasjon av nettverket og formålet, som er å dele kompetanse og dele nettverk. Deretter hadde vi en gjennomgang av evalueringsmodeller med Kjetil Østgård i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, red anm.) Presentasjonen ligger tilgjengelig for alle medlemmer av Juristforbundet på nettsidene til fagnettverket, sier Eikenes Sjøli.

Åshild Eikenes Sjøli

Hun inviterer medlemmer i Juristforbundet til å bruke presentasjonen, for eksempel på egen arbeidsplass. 

– Etter presentasjonen hadde deltakerne en kort diskusjonsbolk, før vi gikk over i speed-date, sier Eikenes Sjøli.

– Hvordan skal nettverket skal arbeide?

– Vi ser at responsen er overveldende positiv på opplegget. Vi kommer derfor til å gjennomføre 1 – 2 nye samlinger i år. Det er tydelig at det er et stort behov for en slik møteplass. I tillegg til at det blir en egen sekundærforening under Juristforbundet, som man kan velge å være medlem av, oppretter Juristforbundet derfor en egen Facebookgruppe og en LinkedIn-gruppe. Der legges det ut saker av interesse for nettverket, informasjon om kommende arrangement, invitasjoner til sosialt samvær, stillingsutlysninger med mer, sier Eikenes Sjøli.

Hun forteller at fagnettverkets styre har fått flere interessante forslag til temaer til kommende samlinger.

– Vi vil gå gjennom disse og se hvordan vi kan favne bredest mulig, men samtidig sikre at vi går nok i dybden. Bredden i deltakelsen var veldig stor, så vi må se hvordan vi kan treffe flest mulig.

– Minske risiko for regelbrudd

Sjøli forteller at formålet med nettverket er at jurister kan dele av hverandres kompetanse og nettverk innen offentlige anskaffelser.

– Vi ønsker at juristene skal kunne utvide sitt nettverk for å kunne lære av hverandre på tvers og på den måten bringe ny kompetanse inn i egen virksomhet. Jo sterkere kompetanse og nettverk juristene har, jo lettere er det å vise til viktigheten av å inkludere juristen tidlig nok og i tilstrekkelig grad i prosessene.

– Ved å bruke juristens kompetanse i større grad, minsker risikoene for blant annet regelverksbrudd, mulighetene økes for å utnytte det handlingsrommet som er regelverket for å oppnå gode kommersielle anskaffelser, sier Eikenes Sjøli og opplyser at informasjon om arrangementer vil ligge ute på JF-Privat sine sider, samt deles i LinkedIn-gruppen og Facebook-gruppen.

– Om man ønsker å bli med i disse gruppene er det bare å gi beskjed til Juristforbundets sekretariat eller noen av styremedlemmene til fagnettverket, og så ordner vi det. LinkedIn-gruppen er åpen for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, uavhengig av fagbakgrunn og medlemstilhørighet, men vil også bli brukt for å informere om arrangementer som er eksklusive for Juristforbundets medlemmer, sier hun.