Advokater på seminar i Lofoten: – Viktig å arrangere fysiske møter igjen

Advokater møttes til seminar og naturopplevelser i Svolvær.

Svolvær havørnsafari
Svolvær havørnsafari

Svolvær i Lofoten var stedet da Forum for Næringsdrivende i Juristforbundet arrangerte seminar for privatpraktiserende og ansatte advokater i slutten av august.

Seminardeltakerne lærte om EØS-rett av professor Christian Franklin, jus og etikk i sosiale medier av advokat Helene Bogen, bevisbedømmelse av professor Eivind Kolflaath, vitnepsykologi av professor Tim Brennen og gode tips ved bruk av Gyldendal Rettsdata av porteføljeforvalter Vegard Winther.

Advokat Helene Bogen holdt foredrag om etikk og advokaters bruk av sosiale medier.

– Veldig vellykket og med gode foredrag og aktive deltagere, oppsummerer advokat Lise Reiersen, leder av forum for næringsdrivende.

– Det er viktig å arrangere fysiske møter hvor man kan mingle og få faglig påfyll, spesielt etter pandemien. Det vil alltid være viktig med fysiske møter selv om vi gjennom pandemien har erfart at mye kan skje digitalt. Digitale møter vil aldri fullt ut kunne erstatte verdien av å knytte kontakter og nettverk ved fysiske møter, sier hun.

Professor Eivind Kolflaath lærte deltakerne om bevisbedømmelse i praksis.

– Det ble en flott kombinasjon av faglig påfyll, nettverksbygging og naturopplevelser. Kursdeltakerne deltok på ribtur med havørnsafari i strålende vær.

– Vi hadde en hyggelig festmiddag på hotellet og vi fikk mange tilbakemeldinger på at det var veldig hyggelig å endelig delta på en fysisk konferanse igjen etter lang tid på hjemmekontor, sier Eline Sekkelsten Østby i Juristforbundet.

Seminaret samlet til sammen tolv deltakere fra Bergensområdet, Østlandet og Trøndelag. I tillegg var det over 70 som streamet foredragene på dag to, forteller hun.