Nytt fag­nettverk for jurister som arbeider med offentlige anskaffelser

Stor interesse for nettverket som skal gi faglig påfyll og mulighet for å bli kjent med andre jurister som arbeider innenfor samme felt.

Åshild Eikenes Sjøli
Åshild Eikenes Sjøli leder det nye fagnettverket for offentlige anskaffelser

Juristforbundets nye Fagnettverk for offentlige anskaffelser vekker stor interesse blant forbundets medlemmer. Hele 80 deltakere meldte seg på nettverkets første morgenseminar 15. april. 

Det digitale morgenseminaret har som tema «Evalueringsmodeller», er gratis og kun for medlemmer av Juristforbundet.

Fristen for påmelding var 6. april, og det var knyttet spenning til hvor mange som ville melde seg på. Dagen før seminaret viser imidlertid et stort antall påmeldte at temaet vekker stor interesse.

Med dette har Juristforbundet dermed nå startet opp et eget fagnettverk for offentlige anskaffelser, hvor formålet er at medlemmer som har offentlige anskaffer som arbeidsfelt skal få faglig påfyll og bli kjent med andre jurister som også arbeider innenfor samme fagfelt.

– Det er en styrke med nettverk innenfor eget fag, og vi ønsker å legge til rette for erfaringsoverføring og relasjonsbygging på tvers i de ulike virksomhetene hvor vi har medlemmer, sier kontaktperson og leder i nettverket, Åshild Eikenes Sjøli, til Juristen.

Speed date

Morgenseminaret er delt i tre deler: foredrag ved Kjetil Østgård (leder i Statens Innkjøpssenter), diskusjon og "speed-date".

Alle deltakerne skal delta på to "speed-dater" som hver har en varighet på 20 minuter.

– Dette vil foregå på Teams. Du velger selv den ene diskusjonspartneren, og den andre velger deg. Skjema for å velge diskusjonspartner ble sendt ut noen dager i forveien. På den siste "speed-daten" blir det anledning til å spise lunsj samtidig, sier Eikenes Sjøli. 

Hun er glad for å ha fått med seg svært kompetente styremedlemmer i fagnettverket.

– Styrken i dette fagnettverket ligger i den faglige tyngden til styremedlemmene, og vår tverrfaglighet innen offentlige anskaffelser, sier Eikenes Sjøli.

De øvrige medlemmene av nettverket er Marie Braadland (Grette), Kathinka Bull-Engelstad (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring- DFØ), Jan Erik Breivik (Bane NOR), Bent Syversen (Computas), Morten Gohn (Auris Helse), Tor Arne Solberg-Johansen (Inventura) og Nanna W. Christensen (Simonsen Vogt Wiig).