– Vi ser mye fokus på «meg»

Kristine Lloyd i Haavind sier de i tillegg til karakterer vektlegger andre faktorer som relevant arbeidserfaring, interesse og motivasjon for deres fag- og bransjesatsninger, kommersielle evner og personlige egenskaper. Utenomfaglige verv, språkkunnskaper og internasjonal erfaring teller også positivt. 

Vi har stilt fem arbeidsgivere spørsmål om hva de ser etter i en CV når de skal ansette jurister.

Kristine Lloyd er HR-direktør i Advokatfirmaet Haavind

Hva ser du/dere etter i en søknad?

- Våre forretningsadvokater skal yte høy kvalitet til våre kunder – i alle leveranser. I tillegg, ønsker vi å engasjere og involvere våre ansatte i å videreutvikle Haavind. Dette krever at vi har tung juridisk fagkompetanse, gode analytiske evner og prosjektkunnskaper, et kommersielt tankesett, god samfunnsforståelse og en solid dose «street smarts».

– Dette, i kombinasjon med holdninger som er forenlige med Haavinds kultur og verdier (engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor), er det vi ser etter når vi rekrutterer.  Vi ønsker også å speile mangfoldet i samfunnet blant våre ansatte, og vi ønsker ansatte med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiv.

Hva bør unngås i en søknad/CV? Er det noen gjengangere som fort gjør at man havner i «nei-bunken»?

– Det er noen gjengangere vi ser en del av, men det er ikke nødvendigvis slik at kandidaten automatisk havner i «nei-bunken».

– Vi ser mye fokus på «meg» og «hva som er viktig for meg». Det er fint å få innblikk i din motivasjon, men husk å lage en tydelig link mellom hva du har å tilby og hvorfor det er relevant eller viktig for arbeidsgiver. Hva kan du tilføre teamet?

– Vi mottar også en del søknader, spesielt fra studenter og nyutdannede jurister, hvor det ikke fremgår hvilke fag eller bransjer vedkommende ønsker å jobbe med. Da kan det være vanskelig å vurdere hvor du eventuelt kan passe inn. Husk å tydeliggjøre interesser for fag- og bransjeområder du ønsker å jobbe med – og hvorfor.

– Når du har lest mange søknader merker du fort om søkeren har sendt ut samme søknaden til ulike arbeidsgivere og kun byttet ut navnet på firmaet. Som arbeidsgiver ønsker vi å se en tydelig motivasjon for å jobbe akkurat hos oss. Kandidater som har satt seg inn i vår virksomhet, hva som er viktig for oss – og hvordan de kan passe inn og bidra, skiller seg ut i bunken.

Hvor mye vekt legger dere på karakterer fra studiene?

– Det er viktig at menneskene hos oss har solid faglig kompetanse og gode resultater fra universitetet, men det er ikke det eneste vi ser etter. Vi vektlegger også andre faktorer som relevant arbeidserfaring, interesse og motivasjon for våre fag- og bransjesatsninger, kommersielle evner og personlige egenskaper. Utenomfaglige verv, språkkunnskaper og internasjonal erfaring teller også positivt. 

Når kandidaten er et steg videre og møter til intervju – hva legges vekt på under intervjuet?

– Vi følger en strukturert rekrutteringsprosess der HR, partnere og senioradvokater innen relevant bransje- og fagområde er med fra begynnelse til slutt. Det første møtet er ofte en innledende samtale for å bli bedre kjent. Vi ønsker å høre mer om kandidaten – hvem de er, hva slags bakgrunn de har, hva som motiverer dem og hvorfor de ønsker å jobbe i Haavind. Vel så viktig er det at kandidaten får svart ut spørsmålene de har til oss.

– Etter en vurdering fra begge parter er et eventuelt neste steg et annengangsintervju for å dykke dypere i kandidatens kompetanse, erfaring og motivasjon.  I noen tilfeller kaller vi inn til et tredjegangsintervju, slik at kandidaten skal få møte flere nøkkelpersoner i Haavind.

Bruker dere personlighetstester i forbindelse med ansettelser? Hvorfor / hvorfor ikke?

– Kandidater med tidligere arbeidserfaring gjennomfører profileringstester, hvor de får en strukturert tilbakemelding på sin profil. I Haavind bruker vi profilene som et samtalegrunnlag for å få et bedre innblikk i interesser og motivasjon, samt hvordan vedkommende tenker, resonnerer og agerer i jobbsammenheng.

Har du noen tips til jobbintervjuet?

– Det er mange flinke folk som ikke kan eller tør å «selge seg selv». Et innsalg bør balanseres opp mot ydmykhet, men tør å si hva du er god på eller hva du har å tilby og hvorfor dette er relevant.

– Les deg godt opp på selskapet og bransjen du søker deg til, forbered og still gode spørsmål. Da fremstår du interessert og engasjert, samtidig som du viser at du er oppdatert og reflektert rundt kjernevirksomheten i selskapet og bransjen.

– Stol på deg selv og vit at du er god nok, selv om du kanskje ikke fikk akkurat det intervjuet eller den jobben.