– Viktig at søknaden har god struktur og et godt språk

Celine Løyning Aasheim i Help opplever at mange blir litt overrasket over spørsmål om verdier.

Vi har stilt fem arbeidsgivere spørsmål om hva de ser etter i en CV når de skal ansette jurister.

Celine Løyning Aasheim er advokat og avdelingsleder i Help. Det jobber i dag 130 advokater og advokatfullmektiger i Help og selskapet har det siste året ansatt 25 nye advokater.

Hva ser dere etter i en søknad?

– Det viktigste vi ser etter er hva som er motivasjonen for stillingen vi utlyser og hvorfor de har valgt å søke. Vi leser en del søknader som kunne vært sendt til flere arbeidsgivere, altså at de ikke skiller seg godt nok ut og gjør rede for hvorfor de søker hos akkurat oss.

– En kort presentasjon av seg selv er alltid fint, men det må være noe som fanger interessen. Da vi nylig ansatte 25 advokater, fikk vi inn over 200 søknader. For å skille seg ut fra mengden er det viktig å komme raskt inn på hva du kan tilby og spisse søknaden inn på selskapet du søker i.

Hva bør unngås i en søknad/CV? Er det noen gjengangere som fort gjør at man havner i «nei-bunken»?

– Det kan typisk være en søknad som gir inntrykk av å være «masseprodusert» og ikke treffer oss. Hvis søknaden ikke er godt skrevet kan det også være et stort minus. Det er viktig at søknaden har god struktur og et godt språk.

– Når vi får inn søknader ser vi ofte at det er hensiktsmessig å sitte sammen to og to når vi leser gjennom. På den måten er vi sikre på at vi fanger opp de rette kandidatene. Det er også viktig å være obs på at man kan bli lei når man har gått gjennom mange søknader, og da kan det være fint med flere øyne.

Hvor mye vekt legger dere på karakterer fra studiene?

– Jeg vil si at karakterer ikke er avgjørende. Har du jobbet en stund er det fagkunnskapen du har med deg som er viktigst, mens karakterer er noe viktigere når du er nyutdannet, men det avgjørende er motivasjonen for stillingen.

Når kandidaten er et steg videre og møter til intervju – hva legges vekt på under intervjuet?

– Når vi har kommet til intervjuet er vi opptatt av å se mennesket bak søknaden. Papirene er gode nok når du sitter der, så da er vi på jakt etter å finne ut hvem du er i arbeidslivet og privat. Hvilke verdier er viktige for deg og hvorfor? Vi opplever at mange blir litt overrasket over spørsmål om verdier, men vi har tre viktige verdier i selskapet som vi er opptatt av at de ansatte skal kunne kjenne seg igjen i. Vi er veldig opptatt av at de vi ansettes skal trives i miljøet.

Bruker dere personlighetstester i forbindelse med ansettelser? Hvorfor / hvorfor ikke?

– Vi har vurdert å bruke det flere ganger, men de gangene vi har forsøkt synes vi ikke det har tilført oss noe. Vi opplever at det gir oss mer å vurdere om kandidatene passer hos oss i et intervju.