Foto: Thomas Haugersveen
(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

Dommeren: – Få den hånden opp av lommen er de snill

Hadde advokatvitnet hånden helt eller delvis i lommen under vitneforklaringen? Det ble ett av temaene i en klagesak på en dommer.

Fredag, 19. mars 2021 - 8:39

Dommeropptreden under en straffesak ifjor sommer ble klagesak – men Tilsynsutvalget for dommere konkluderer med at atferden ikke overstiger terskelen for å skulle reagere med kritikk av dommeren.

Klager var vitne i saken da den gikk i tingretten.  

Hånd i lommen eller ikke?

Ett av flere temaer i klagen tar for seg at vitnet, som er advokat, ble irettesatt for å ha hånden i lommen da han skulle gi sin vitneforklaring i retten.   

Klageren mener dommeren var opptatt av å «plukke på ham» og forteller i klagen at “han møtte i retten pent antrukket i dress og slips” og hilste på aktørene da han gikk inn i salen.

I oppsummering av klagen heter det at administrator ikke hilste, men “da dommeren så opp, ba dommeren han i en myndig tone om å stille seg bak stolen i vitneboksen («Still Dem bak stolen der»).”

“Klager gikk forbi stolen, plasserte PCen oppå bordet, sekken ved siden av vitneboksen og la jakken fra seg. Deretter stilte han seg bak stolen med høyre hånd hvilende på stolryggen og venstre hånd hvilende med noen fingrer i kanten av bukselommen. Dette fant dommeren uakseptabelt. I en sterkt korrigerende tone ga dommeren beskjed om at hånden, som ikke var i lommen, måtte opp derfra («Få den hånden opp av lommen, er De snill!!»)”. 

Dommeren sier på sin side at klager på en høflig måte ble bedt om å bli stående bak vitneboksen til personalia og forsikring var gitt.  

“Det er korrekt at han ba klager ta hånden opp av lommen, da klager sto med hånden i alle fall delvis i lommen. Det å gi personalia og særlig forsikring er en høytidelig handling, så når vitner står med hånden i lommen i slike sammenhenger ber han de alltid ta hånden opp.

Å gjøre noen forskjellsbehandling fordi det dreide seg om en advokat var fremmed for han. Han husker ikke eksakt hvordan ordene falt, men er sikker på at han sa dette på en høflig måte”, oppsummerer Tilsynsutvalget. 

– I alle fall litt av hånden i bukselommen

Politiinspektøren som var aktor i saken uttaler: 

“Fra hans posisjon så det ut til at klager holdt i alle fall litt av hånden i bukselommen, og klager svarte feil på standardspørsmålet som stilles når et vitne blir bedt om å avgi forsikring. Begge forhold ble påtalt av dommeren.” 

Tilsynsutvalget skriver at aktor har hatt dommeren som administrator ved en rekke anledninger og sett at dommeren er opptatt av at rettsmøter skal foregå i verdige former.

“Dette innebærer at for eksempel bruk av tyggegummi, caps, hender i lomme eller mobiltelefoner som ringer, alltid blir påtalt som upassende og da i en myndig tone. Her har han aldri opplevd at dommeren gjør forskjell på noen.” 

– Tommel hvilende i ene bukselommen

En journalist som var tilhører i saken, sier at fra der hun satt oppfattet at klager hadde “en tommel hvilende i den ene bukselommen”. 

Klagesaken inneholder mange elementer - blant annet finner Tilsynsutvalget det ikke sannsynliggjort at dommeren under rettsmøtet anklaget/kritiserte klager for å ha brutt sin taushetsplikt. Når det gjelder dommerens opptreden under klagers vitnemål, skriver Tilsynsutvalget at irettesettelsen for å ha hånden i lommen fremstår som unødvendig brysk og at flere av de tilstedeværende opplevde dommeren som irritert, utålmodig og konfronterende under klagers vitneforklaring, men at:  

“Det må foreligge uheldig dommeratferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med kritikk. Tilsynsutvalget har etter en samlet vurdering kommet til at dommerens opptreden i denne saken ikke overstiger denne terskelen”, sier Tilsynsutvalget i sin avgjørelse fra februar i år.  

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021