Nekter å vedta bøter for smittevern­brudd – sakene havner på dommernes bord 

Brudd på smittevernlov og covid-19 forskrifter setter sitt fotavtrykk i norske domstoler.

Korona (Foto: Pixabay)
(Foto: Pixabay)

Flere av landets domstoler behandler denne uken saker hvor personer som er dømt for brudd på smittevernreglene nekter å vedta bøtene og tar sjansen på å få sin sak prøvd i retten. 

Juristen har gjort en gjennomgang av tiltaler og berammede saker på Domstoladministrasjonens presseportal, hvor domstolene skal tilgjengeliggjøre berammelseslister, tiltaler og rettsavgjørelser, og funnet flere covid-19-saker som nå står for behandling i domstolene.

Listen er imidlertid trolig ikke komplett, og det kan finnes flere saker, da det fortsatt er domstoler som ikke tilgjengeliggjør tiltaler på presseportalen. 

Besøkte lensmannskontor 

Oversikten viser at Kristiansand tingrett er en av domstolene som har en slik sak på sitt bord denne uken. Onsdag skal en 44 år gammel mann fra Lindesnes forklare seg i som tiltalt i rettssak der han ble bøtelagt etter at han i mai i fjor oppsøkte et lensmannskontor i Agder politidistrikt.

Der skal 44-åringen, ifølge tiltalen, ha tatt kontakt med, og pratet med en politibetjent i 15 minutter uten å opplyse om at han hadde ankommet Norge fra Sverige tre dager tidligere, og derfor skulle vært i karantene.

44-åringen ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner. I forelegget ble han informert om at 20.000 kroner er et bøtenivå etter erkjennelse av skyld, og at det derfor har innebygget strafferabatt.

I forelegget heter det videre at strafferabatten bortfaller dersom saken ikke vedtas og saken må oversendes til domstolen.

44-åringen nektet å vedta forelegget, som dermed automatisk endrer seg til en tiltale. Han risikerer dermed å måtte betale 24.000 kroner dersom han taper, eller å sitte 18 dager i fengsel dersom han dømmes og ikke gjør opp for seg.

Flere saker om koronabøter er havnet i domstolene.

33 personer i fritidsklubb 

Torsdag har Oslo tingrett berammet en sak hvor en 46 år gammel mann, bosatt i Oslo, må forklare seg som tiltalt etter at han har nektet å vedta en bot på 20.000 kroner.

Ifølge det som dermed nå er en tiltale, arrangerte han i november i fjor en sammenkomst for flere bekjente i lokalet til en fritidsklubb som han driver på Tøyen i Oslo.

«Da politiet kom til stedet var det til sammen 33 personer i lokalet som spilte kort eller lignende», heter det i forelegget/tiltalen, for å ha overtrådt bestemmelsen om at det er ikke var tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

Også her risikerer mannen å bli dømt til å betale 24.000 kroner, mens den subsidiære straffen, ifølge forelegget, er satt til 19 dagers fengsel. 

Helsefagarbeider tiltalt 

Fredag blir det smittevernsaker både i Sarpsborg tingrett, og i Oslo tingrett.

I Sarpsborg må en 24-årig mann forklare seg som tiltalt etter at mannen, som er helsefagarbeider ved et omsorgssenter i Rakkestad i Viken fylke, møtte på jobb i oktober i fjor.

Der skal han, ifølge tiltalen ha hatt nærkontakt med minst 10 personer, til tross for at han var ilagt 10 dagers karanteneplikt etter å ha hatt nærkontakt med en person som var bekreftet smittet av koronavirus.

I tiltalen vises det blant annet til covid-19 forskriftens §5 hvor det heter: «Personer i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage». 

I Oslo tingrett er party og festing sentralt i smittevernsaken som behandles der fredag.

En 20 år gammel mann må forklare seg som tiltalt etter at han nektet å vedta et forelegg på 5.000 kroner for å ha vært på privatfest med for mange deltakere.

Ifølge det som nå er en tiltale overtrådte han bestemmelsen om at det er ikke tillatt å delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Dersom han blir dømt risikerer han å måtte betale 6.000 kroner, eller subsidiært fengsel i 12 dager.