Foto: Scanpix
(Foto: Scanpix)

Forventer at 4 av 10 fortsetter å jobbe hjemmefra de neste årene

En undersøkelse indikerer at norske arbeidsplasser gjennomgår varige endringer som følge av koronapandemien. Akademikerne mener arbeidsgiver må ta større ansvar. 

Tirsdag, 27. oktober 2020 - 7:55

En hverdag med hjemmekontor og fjernledelse stiller nye krav til lederskap og kultur. Det er analysen i en undersøkelse som viser at HR-ledere forventer at tilnærmet 4 av 10 ansatte vil fortsette å jobbe hjemmefra, eller fra andre lokasjoner enn kontoret, de neste 1-2 årene.

Det er revisjons- og rådgivningsselskapetKPMG som konkluderer med dette, etter en undersøkelse selskapet har foretatt blant over 1300 HR-sjefer fra 56 land.

Ifølge undersøkelsen planlegger hele 92 prosent av nordiske topplederne å nedskalere kontorlokalene.

Det kan bety varige endringer i arbeidslivet og resultere i utstrakt, permanent bruk av hjemmekontor og distansearbeid.

– For virksomhetene innebærer COVID-19 betydelige investeringer i digital læring og verktøy som nanolæring, webinarer, tilpasset læring og erfaringsutveksling, sier Ove-Mathias Lind fra KPMG i en pressemelding.

I selskapets undersøkelse svarer 54 prosent at de vil investere i å implementere nye eller oppdatere eksisterende lærings- og utviklingsverktøy.

53 prosent vil investere i digitale verktøy for å gjøre distansearbeid mer effektivt.

– Må se på dagens regelverk

Akademikerne mener arbeidsgivere må ta mer ansvar for ansatte på hjemmekontor.

Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)
Lise Lyngsnes Randeberg (Foto: Mikkel Moe/Tekna)

– Vi ser at dette blir langvarig, og kanskje til og med permanente ordninger. Samtidig begynner de psykiske og fysiske plagene å melde seg, sa nestleder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg i et møte med regjeringens digitaliseringsutvalg i forrige uke. 

– Tilværelsen på hjemmekontor har kostet for den enkelte. Mange høyt utdannede verdsetter fleksibiliteten, men trenger langt bedre tilrettelegging, sa nestleder og Tekna-president Randeberg ifølge en pressemelding.

Akademikerne melder at de psykiske og fysiske konsekvensene for den enkelte blir tydeligere: Mange savner det faglige fellesskapet og kollegene. Jobb og fritid har for mange ikke lenger en klar grense. Og PC-skjerm og stol på hjemmekontor gir mer fysiske plager. 

– Nå er det viktig at arbeidsgiverne tar ansvar og ivaretar den enkelte. Det er viktig og riktig at Arbeidsdepartementet ser på dagens regelverk, i dialog med partene. Det er en rekke problemstillinger som må utredes grundig, blant annet arbeidsgivers oppfølging, HMS og forsikringsdekning, sa Randeberg.

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022