F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen Stenhagen og Randi Gustad (Foto: Tore Letvik)
F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen Stenhagen og Randi Gustad (Foto: Tore Letvik)

Ti-kløver ga fyrverkeri av jus­inspirasjon

Samle 10 kvinnelige jurister i ulike yrker og la dem fortelle hva de jobber med - kan det gi inspirasjon til jusstudenter og andre? Etter å ha hørt ti-kløveret som var samlet til samtale på juridisk fakultet er svaret et rungende ja!

Mandag, 9. mars 2020 - 7:10

Det juridiske fakultet inviterte de 10 juristene til debattsamtale under tittelen «Jurist: En verden av muligheter!» fredag 6. mars.

I løpet av én time ble de fremmøtte tatt gjennom juristenes yrkeshverdager som omfatter, eller har omfattet, alt fra bekjempelse av terror og hvitvasking, rådgivning av norske styrker i Irak, vanskelige juridiske avveininger knyttet til norske barn av fremmedkrigere, koronavirusets påvirkning på it-bedrifter, vanskelige menneskerettsvurderinger i skjæringspunktet mellom jus og politikk, avveininger som gjøres av dommere i tingretten, spennende forretningsjus og erfaringer som gjøres av jurist i en betydelig mediebedrift.

Asta Ellingsen Stenhagen (Foto: Tore Letvik)
F.v. Merete Svartveit, Sigrid Toft Fløystad, Asta Ellingsen Stenhagen, Cathrine Hambro og Kiran Aziz (Foto: Tore Letvik)

– Dømmer handlinger, ikke mennesker

En av de ti som fortalte om sin vei i jussen, og sin arbeidshverdag var Merete Svartveit, som er dommer i Oslo tingrett.

I sin jobbhverdag møter hun mennesker i kriser, og Svartveit understreket betydningen av å holde tungen rett i munnen når jobben man har og avgjørelsene man fatter, svært ofte får stor betydning for enkeltpersoner, slik som i behandlingen av straffesaker.

– Jeg pleier å understreke at det er en handling man dømmer, ikke mennesket, sa Svartveit. 

Hun fortalte også om sine møter med mennesker i andre vanskelige livsituasjoner, som etter konkurser, og tvister hvor ansatte mister jobbene sine.

– Jobben som dommer er å avgjøre den tvisten som er bragt inn. Og selv om det kan høres trist ut, så finner jeg inspirasjon i å legge ned arbeid i å finne de riktige avgjørelsene, og troen på den betydningen det har, sa Svartveit som oppfordret nyutdannede jurister til å søke på dommerfullmektigstillinger.

– Dette er jobber med givende innhold, og jeg vil oppfordre til å søke jo før jo heller, fordi dette er stillinger som i disse dager er under press, sa Svartveit, som selv begynte som dommerfullmektig på Senja. 

Svartveit ble utnevnt som dommer i 2008, og har i tillegg til dommerfullmektigstillingen vært rådgiver i Kommunaldepartementet, advokat og forsvarer.

Visste ikke hva hun ville bli

En annen som fortalte om sin juristhverdag var Anne Karoline Bakken Staff, som er fungerende seksjonsleder i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Hun har lang erfaring som politiadvokat og arbeid i etterretning, og har jobbet med mange terror-rettssaker.

– Jeg vil også understreke betydningen av å dømme handlinger, og ikke mennesker. Dette er noe vi er opptatt av også i påtalemyndigheten, sa Bakken Staff, som jobber mest med etterforskning i PST.

– Min erfaring er at juristen utgjør en viktig brikke i dette arbeidet, sa Bakken Staff, som kunne avsløre at hun begynte på jusstudiet fordi hun egentlig ikke visste hva hun ville bli. 

– Tidlig ville jeg egentlig bli journalist, men så var jeg mer innrettet på å bli advokat, før jeg endte i påtalemyndigheten, hvor jeg trives svært godt, sa hun.

Kjersti Lehmann (Foto: Tore Letvik)
Kjersti Lehmann (Foto: Tore Letvik)

Bekjemper terror og hvitvasking

Kjersti Lehmann er også jurist, i stilling som seniorrådgiver i politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. 

Lehmann leder Norges delegasjon til Financial Action Task Force, og er engasjert i bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

– Mye av dette arbeidet handler om å beskytte vårt finansielle system. All kriminalitet som gir et utbytte gir et behov for utøverne for å hvitvaske pengene for å kunne bruke dem, og det kan være utbytte av narkotikasalg, menneskehandel, overgrep mot barn på nett.

– Dette er virkelig kriminalitet som vi ønsker å bekjempe, og jeg føler at det nytter, noe som gir meg inspirasjon. Det er et bredt felt som spenner over veldig mye, sa Lehmann.

Hardcore-juss

De øvrige juristene som inspirerte med sine erfaringer som jurist i ulike yrker var Kiran Aziz, som er advokat i KLP Kapitalforvaltning AS, avdeling ansvarlige investeringer, og Marthe Engedahl i UNICEF Norge, juridisk rådgiver og fagansvarlig for barns rettigheter

Ti kvinnelige jurister var samlet for å fortelle om jobben sin (Foto: Tore Letvik)
Ti kvinnelige jurister var samlet for å fortelle om jobben sin (Foto: Tore Letvik)

Engedahl har i tillegg til jusutdanning en bachelor i utviklingsstudier og har vært tilknyttet Raftostiftelsen i Bergen, NOAS og UDI. 

Hun jobbet i Forsvaret 2017-2019, hvor hun var en del av den tredje norske kontingenten av norske soldater i Irak, der hun blant annet underviste irakiske soldater.

– Min primæroppgave var å rådgi styrkesjefen, sa Engedahl, som i Forsvaret hadde kapteins grad. 

Hun jobber i dag i UNICEF Norge, og finner nok spenning der i jussen.

– Jobben min handler om forhold som ligger i skjæringspunktet mellom jus og politikk, og tro meg – problemstillinger knyttet til menneskerettigheter kan by på hardcore-juss, sa Engedahl som blant annet har gitt vurderinger knyttet til norske barn av fremmedkrigere.

Internadvokat i TV2

Sigrid Toft Fløystad, som er partner i advokatfirmaet GjessingReimers AS, og som tidligere har vært partner i advokatfirmaet Grette og juridisk direktør i Tine SA, fortalte om sin arbeidshverdag innen immaterialrett og prosedyre.

Randi Gustad (Foto: Tore Letvik)
Randi Gustad (Foto: Tore Letvik)

Randi Gustad er internadvokat i TV2, tidligere landslagsspiller i håndball og har vært styremedlem i Antidoping Norge. Hun var med på å starte opp advokatfirmaet G & G AS.

Hun er i tillegg til jobben som advokat ekspertkommentator i TV2s håndballsendinger, og fortalte om sin nåværende jobb som jurist i TV2.

Cathrine Hambro er advokat og partner i Wahl-Larsen Advokatfirma, og arbeider særskilt med klimaspørsmål. 

Hun var medlem av Advokatforeningens lovutvalg for miljørett 2008-2010 og prosessfullmektig for Greenpeace og Natur og Ungdom i det mye omtalte klimasøksmålet mot den norske stat.

Sivilombudsmann

Hanne Harlem, som er Sivilombudsmann, fortalte om sin yrkeskarriere, og erfaringer hun har gjort underveis.

Harlem er tidligere politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, assisterende direktør i Norsk Hydro, justisminister og universitetsdirektør for UiO, m.m. Hun var kommuneadvokat i Oslo før jobben som sivilombudsmann og har vært sensor ved UiO.

F.v. Anne Karoline Bakken Staff, Hanne Harlem og Marthe Engedahl (Foto: Tore Letvik)
F.v. Anne Karoline Bakken Staff, Hanne Harlem og Marthe Engedahl (Foto: Tore Letvik)

– Når jeg har ansatt jurister har jeg ikke sjeldent også vurdert om søkerne har mer enn juserfaring.

– Jeg mener det kan være en fordel for jurister å også prøve seg i andre roller, og at erfaring man gjør underveis, ikke minst på det menneskelige plan, kan bidra til å gjøre deg til en bedre jurist, sa Harlem.

IT-industrien

Asta Ellingsen Stenhagen, er konserndirektør i selskapet EVRY og har lang erfaring fra IT, shipping og maritim bransje. 

Hun har vært justispolitisk rådgiver i offentlig sektor, og har jobbet som advokat. Hun fortalte blant annet om sin jobb som jurist i TEK- og IT-industrien. 

Stenhagen fortalte også at utbredelsen av koronaviruset merkes i bransjen, blant annet ved at det nå blant it-folk finnes de som nekter å møte «on-site».

Ledige stillinger:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021