- Fakultetene, studentene og arbeids­giverne må sammen ta ansvar for karakter­presset

Sondre Lie er nyvalgt leder for Juristforbundet Student. 

Juristforbundet - Student har fått nytt styre.

Lie studerer jus på tredje året i Tromsø og har et års erfaring på fakultetsnivå som rekrutteringsansvarlig i Tromsø, før han ble valgt til leder på fakultetet under siste fakultetsmøte. I helgen ble han også valgt til leder av studentseksjonen, under seksjonsstyrets årsmøte i Brussel.

- Det er utrolig artig og jeg gleder meg til å fortsette jobben for Juristforbundet. Det er også et veldig engasjert og flott styre i år, sier Lie. 

I den vedtatte handlingsplanen er det blant annet lagt vekt på økt synlighet på fakultetene.

- Vi har for eksempel vedtatt å utvide fakultetsstyrene for å kunne gi et bredere og bedre tilbud til studentene.

Mindre karakterpress

Lie forteller at noen av hans kampsaker er mindre karakterpress på jusstudiet og å synliggjøre de mange mulighetene utdannelsen kan gi og å bedre studiekvaliteten på fakultetene.

- Jeg går på tredjeåret og har selv fått erfare at karakterpresset er stort. Jeg mener Juritsforbundet Student bør være en pådriver for å få dette presset ned, sier han.

- Vi må også samarbeide med fakultetene. Nå har jo Oslo og Bergen fjernet karakterer på førsteåret, og det skal vurderes også i Tromsø. Fakultetene, studentene og også arbeidsgiverne må alle ta ansvar for karakterpresset.

Lie understreker at han opplever at jusstudentene jevnt over er forholdsvis fornøyde med studieordningen, men at det er et forbedringspotensiale.

- Vi ønsker derfor å samarbeide med fakultetene om å undersøke hva som kan gjøres bedre og å sette i gang gode tiltak for å øke studiekvaliteten på hvert fakultet. Jeg tror også at det er en god ide at studiestedene i større grad ser til og lærer av hverandre, studieordningen oppleves svært forskjellig fra studiested til studiested og jeg tror at de har mye å lære av hverandre.

LES OGSÅ: - Bekymrer meg at 11 prosent av studentene ikke har jobb seks måneder etter studiene

Sondre Lie, leder for Juristforbundet Student

Det offentlige frem

For å få ned karakterpresset er det også viktig å belyse mangfoldet og bredden i arbeidsmarkedet, mener Lie. Han vil jobbe for å vise studentene mulighetene som finnes der ute, som han mener ikke er godt nok kjent.

- Det offentlige havner ofte i skyggen av de store firmaene når det kommer til å markedsføre seg hos studentene. Vi må gi studentene et bedre innblikk i mulighetene. 

At studentene ikke får nok kjennskap til mulighetene jussen gir kan bli en utfordring når de skal søke jobb, tror Lie.

- Når man ikke får nok kunnskap om mulighetene under studiet blir det også vanskelig når man skal begynne å søke jobber. Å både belyse bredden jusen har å by på og samtidig være en pådriver for at også andre ting enn karakterer blir vektlagt er nok de viktigste målene mine, sier den nyvalgte lederen. 

LES OGSÅ: «Det å søke jobb som ny­utdannet jurist i dag er ingen lek»

Nytt styre

Slik ser det nye styret i Juristforbundet Student ut: 

Leder:

Sondre Christoffer Karlsen Lie (UiT)

Nestleder:

Nasjida Noorestany (UiO)

Styremedlemmer:

Ida Andrea Nilssen (UiT)

Helene Nyhus Eikebrokk (UiO)

Anny Bjornes (UiB)

Jens Marius Kjærnsli (UiB)

Natasha Bekele Gilhespy (Universitetet i Sørøst-Norge)