Dekan Ragnhild Hennum og Mads Fredrik Baardseth, leder for Juridisk studentutvalg (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Dekan Ragnhild Hennum og Mads Fredrik Baardseth, leder for Juridisk studentutvalg (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fakultetet i Oslo samlet under ett tak

– Det har vært leid ulike lokaler over hele byen i alt fra kinoer til kirkerom. Nå er vi samlet under ett tak.

Torsdag, 16. januar 2020 - 13:53

I dag var det offisiell åpning av Domus Juridica, UiOs nye undervisningsbygg for Det juridiske fakultet, plassert i Kristian Augusts gate 17.

Her har de rundt 4000 studentene ved fakultetet tilgang til blant annet lesesalsplasser, undervisningsrom, grupperom, bibliotek, kantine og innendørs sykkelparkeringsplasser.

Bygget har også kort avstand til de historiske universitetsbygningene ved Karl Johans gate, som fortsatt skal brukes av Det juridiske fakultet.

Både justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok under den offisielle åpningen. Det samme gjorde representanter fra Høyesterett, Juristforbundet og Advokatforeningen.

Domus Juridica (Illustrasjon: Mad arkitekter/Kyrre Sundal)
Domus Juridica (Illustrasjon: Mad arkitekter/Kyrre Sundal)

Nye læringsformer

Prorektor Gro Bjørnerud Mo sa i sin åpningstale at hun er glad for å kunne tilby studentene gode arbeidsbetingelser midt i Oslo.  

Det er også dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, som legger vekt på at fakultetet nå har fått samlet mange leide bygg i ett moderne undervisningsbygg som gir et godt utgangspunkt for å utvikle fremtidsrettede læringsformer. 

– Dette er et toppmoderne bygg med de beste fasiliteter. De gamle lokalene var ikke bygget med tanke på studenter. Det er det nå. Vi ønsker jo å utvikle jusstudiet, med nye måter å lære på, og det blir det enklere å få til nå, sa hun ved åpningen.

Hun takket sine forgjengere i dekanstolen, Hans Petter Graver og Dag Michalsen, for arbeidet som er blitt lagt ned i mange år før åpningen nå er en realitet.

Juristforbundets president Håvard Holm var blant de mange som gratulerte dekan Ragnhild Hennum med det nye Domus Juridica (Foto: Vegard Valestrand)
Juristforbundets president Håvard Holm var blant de mange som gratulerte dekan Ragnhild Hennum med det nye Domus Juridica (Foto: Vegard Valestrand)

– Vi bruker mye tid her

Leder for Juridisk studentutvalg, Mads Fredrik Baardseth, fortalte under åpningen om tidligere plassmangel og at det har vært lite egnede lokaler for undervisning. 

– Det har vært leid ulike lokaler over hele byen i alt fra kinoer til kirkerom. Nå er vi samlet under ett tak. Jeg håper dette blir et levende bygg med aktivitet fra morgen til kveld. At det vil gjøre studiet enda mer sosialt og at det styrker læringsmiljøet.

– Vi som studerer bruker mye tid her. Vi møter venner, vi møter kjærester og det er faglige oppturer og nedturer. Jeg håper dette blir et godt hjem også for alt det som skjer rundt studiet, sa Baardseth.

Fortsatt lesesal

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, jurist og tidligere jusstudent i Bergen, synes byggets prominente plassering midt i byen er et signal om universitetets og fakultetets betydning.

– Bygget gjenspeiler også dagens syn på undervisning. Sammenliknet med gamle lokaler er det lagt vekt på åpne og fleksible løsninger.

– Selv om det fortsatt er lesesalsplasser som tradisjonelt i jusstudiet. Det er tross alt mye lesing på studiet, selv om det har utviklet seg mye siden jeg selv var student.

En av lesesalene i Domus Juridica (Mad arkitekter/Kyrre Sundal)
En av lesesalene i Domus Juridica (Mad arkitekter/Kyrre Sundal)

Kollokviesofa

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr, jurist og tidligere jusstudent i Oslo, sa i sin hilsningstale at jusstudiet fortjener det flotte nye bygget. 

– Det handler om å holde utdanningen oppdatert. Dette er et fag der man ikke kan fronte ett syn som en fasit – dette er ikke matematikk. Her legges det til rette for team-arbeid. Sånn sett likner det mer arbeidslivets måte å jobbe på, der ulike perspektiver bringes inn når et problem skal løses. Slik jobber man i advokatbransjen og slik vil det legges til rette for i departementene i de nye regjeringskvartalene.

– Jeg har mange minner fra den gang jeg selv studerte jus i Oslo, men kollokviesofa, som det snakkes om her, har jeg ikke vært bort i, kommenterte justisministeren.

– Så det legges til rette for nye måter å arbeide på, når det gjelder alt fra støydemping til digitale flater.

Åpningen i dag markeres gjennom hele dagen med en rekke foredrag og omvisninger.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021