- Bekymrer meg at 11 prosent av studentene ikke har jobb seks måneder etter studiene

Pascual Strømsnæs, leder for Juristforbundet Student, vil se på mulige tiltak.

Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet Student. Foto: Dominik Kawula (Perfect Dashboard)
Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet Student. Foto: Dominik Kawula (Perfect Dashboard)

I et debattinnlegg kritiserer den nyutdannede juristen Monica Løvvik et arrangement i regi av Forum for yngre jurister og Juristforbundet – Student. Arrangementet skulle hjelpe nyutdannede og studenter med inspirasjon og nyttige tips til hvordan sikre seg sin første juristjobb. Løvvik mener imidlertid at det ikke var nyttige tips å hente, men kun solskinnshistorier om andre som hadde «grepet de mulighetene de har fått». 

- Problemet for jusstudenter i dag er at de «mulighetene» som visstnok bare faller ned i hendene våre slik det blir fremstilt i panelsamtalen, vokser ikke på trær, skriver hun.

Pascual Strømsnæs er leder for Juristforbundet Student og sier han er takknemlig for tydelige tilbakemeldinger som den Løvvik kommer med. 

- Jeg skjønner utmerket godt at det oppleves banalt å høre om at noen «bare grep muligheten som kom» når man selv kanskje har gått arbeidsledig i over et halvt år. Det var naturligvis aldri meningen å fremstille en sminket solskinnshistorie om reisen fra student til arbeidstaker, men snarere å få høre personlige erfaringer fra fire unge jurister som jobber i vidt forskjellige bransjer, sier han. 

Bekymret

I sitt innlegg skriver Moniva Løvvik at «nyutdannede jurister bruker i snitt et halvår på å få seg en jobb, og vil man jobbe i Oslo så tar det gjerne lengre tid». Strømsnæs trekker frem en kandidatundersøkelse fra 2017 som viser at andelen som ikke har fått jobb innen seks måneder etter uteksaminering ligger på 10-11 prosent både for studentene ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. 

Undersøkelsen fra 2017 viser tall som gjelder studentene som fullførte studiet i 2016. Andelen studenter som har fått jobb enten før avsluttende eksamen eller senest innen 1 måned etter eksamen, er gjennomsnittlig 67 prosent og for 69 prosent for UiO.

- Dette betyr at en stor overvekt av studentene får en rask overgang til arbeidslivet etter studiet. Derimot bekymrer det meg stort at så mange som 11 prosent av studentene ikke har fått jobb innen 6 måneder etter oppnådd mastergrad i rettsvitenskap, sier Strømsnæs.

- Dette er en gruppe medlemmer og mennesker som vi i Juristforbundet bør ta et særskilt ansvar for, og jeg kommer derfor til å be om at studentseksjonen i Juristforbundet snarlig iverksetter undersøkelser med henblikk på mulige tiltak sammen med resten av organisasjonen.

Flere tilbud

Studentlederen mener det aktuelle arrangementet må ses som en del av et større tilbud og påpeker at Juristforbundets sekretariat drifter og stadig videreutvikler et bredt antall medlemstjenester som nettopp er myntet på arbeidssøkende jurister.

- Her kan blant annet nevnes gratis karriere- og CV-veiledning, jobbsøkerkurs, LinkedIn-kurs og andre karriererelaterte samlinger og foredrag som viser mangfoldet i juristyrket, sier Strømsnæs, og fortsetter:

- Det vi alle i Juristforbundet kanskje må stille oss spørsmål om er om disse tiltakene i stor nok grad når ut til de som opplever langvarig arbeidsledighet og om de gir ønsket resultat for den enkelte.

 

Tags