Tromsø har de mest fornøyde jusstudentene

NOKUT kom i går med sitt årlige Studiebarometer. Oslo-studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning fra de faglig ansatte. 

Jusstudenter ved UiT i forbindelse med studiestart for to år siden. Foto: Tommy Hansen/UiT Norges arktiske universitet
Jusstudenter ved UiT i forbindelse med studiestart for to år siden. Foto: Tommy Hansen/UiT Norges arktiske universitet

Studiebarometeret fra NOKUT spør hvert år studenter ved landets universiteter og høyskoler om hvor fornøyde de er med sitt studie. 

Samlet sett er jusstudentene blant de mest fornøyde med 4,3 poeng av 5 mulige. Politistudentene er landets mest fornøyde med hele 4,7 poeng. I bunnen finner vi studentene som studerer til grunnskolelærer, med 3,8 poeng. 

Når man ser nærmere på de tre femårige studiene i rettsvitenskap ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim er det studentene i nord som ser ut til å være aller mest fornøyd med studiet.

Oslo-studentene oppgir for eksempel betydelig lavere score enn de i Tromsø i kategoriene undervisning, tilbakemeldinger, forventninger og læringsmiljø. 

Grafikk: Studiebarometeret / NOKUT

Best læringsmiljø i nord

Tromsø-studentene har altså jevnt over uttrykt større tilfredshet enn både Bergen-, og Oslo-studentene. Når det gjelder undervisningen gir for eksempel studentene i nord en score på 4,1 av 5 mulige, mens Bergen-studentene og Oslo-studentene gir henholdsvis 3,8 og 3,5 poeng.

I hovedstaden ser jusstudentene ut til å være mest misfornøyd med tilbakemeldinger og veiledning fra faglige ansatte. Her gir de en score på 2,8. 

I kategorien "læringsmiljø" er det spesielt stort gap mellom studentene i nord, som gir scoren 4, og studentene i Oslo, som gir scoren 3,2.

Når man kikker nærmere på de ulike underkategoriene er det spesielt Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet og Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid som skiller de to. Mens Tromsø-studentene gir scoren 4 på begge, gir UiO-studentene henholdsvis poengscorene 2,8 og 2,5. 

I kategorien Informasjon, administrasjon og faglig sammenheng er det jusstudentene i Bergen som er mest fornøyd. 

Grafikk: Studiebarometeret / NOKUT

Helthetsvurdering

Når studentene blir bedt om å vurdere overordnet tilfredshet med studieprogrammet er det altså Tromsøstudentene som er est fornøyd (4,5 av 5 poeng), deretter jusstudentene i Bergen med 4,3 poeng og til slutt UiO-studentene med 4 poeng. 

Studiebarometeret

Undersøkelsen gjennomføres hvert år med 2.- og 5. årsstudenter fra alle norske universiteter og høyskoler.

Nærmere 32 000 studenter har svart på årets undersøkelse.

NOKUT gjennomfører undersøkelsen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Rundet 530 jusstudenter fra UiO, UiB og UiT har svart på årets undersøkelse. 

Det er også Tromsø som har den høyeste svarprosenten på undersøkelsen med 57 prosent. I Bergen har 38,4 prosent av jusstudentene svart, mens i Oslo har 30,6 prosent svart. 

- Studentene blir hørt

Sofie Rosvoll er leder for Juristforbundet Student og studerer selv i Tromsø. Hun er ikke overrasket ovar at jusstudentene i nord er de mest fornøyde.

- Tromsø har gjort det bra mange år på rad. Jeg tror det handler mye om at studentene får mulighet til å bli hørt og kan komme med innspill dersom det er ting som ikke fungerer eller som de ønsker å endre på, sier hun. 

Rosvoll opplever at det er et godt samarbeid mellom fakultetsledelsen og studentforeningene og også mellom de forskjellige studentforeningene.

- Ledelsen er veldig synlig og tilstede når studentene trenger dem, sier hun.

Det at det er færre jusstudenter i Tromsø og at man kommer veldig tett på hverandre kan også bidra til at studentene er så fornøyde, tror Rosvoll. 

- Tromsø er et supert sted å studere juss, men når det er sagt så opplever jeg at de jeg snakker med fra Oslo og bergen også er godt fornøyde, sier studentlederen. 

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

 

Tags