UiO studenter

Kvinne­andelen blant jus­studentene fortsetter å øke

Og opptaktsgrensene for master i rettsvitenskap fortsetter oppover. 

Mandag, 12. august 2019 - 11:04

I dag er det studiestart for hundrevis av ferske jusstudenter både ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. 

De siste årene har det vært flere kvinner enn menn blant de håpefulle studentene, og i år er intet unntak: tallene fra Samordan opptak viser at andelen menn som har fått tilbud om studieplass på jusstudiet har sunket med 6,3 prosent fra 2018 til 2019. 

Av de totalt 3279 som har fått tilbud om studieplass i år er 2081 kvinner og 1198 menn. Av søkerne som var kvalifisert til studiet var 4817 menn og 7896 kvinner. 

Fordelingen blant studentene som har fått tilbud om studieplass er nå altså på 63,5 prosent kvinner og 36,5 prosent menn. 

Kjønnsfordelingen blant søkere på høyere utdanning samlet er 59,9 prosent kvinner og 40,1 prosent menn. 

Les også: Hva vet vi egentlig om forskjellene mellom mannlige og kvinnelige jurister?

Høye poenggrenser

Det har heller ikke blitt noe enklere å komme inn på jusstudiet: I Oslo var poengrensen i ordinær kvote 62,2 for høst og 60,8 for vår. 

I Bergen har poenggrensen økt fra 59,2 i fjor til 60 i år. I Tromsø har poenggrensen også økt: fra 58,8 til 59,5. 

De som har fått tilbud om å ta en bachelor i jus ved Universitetet i Sør-Øst Norge (Ringerike) har hatt 53,3 eller flere poeng. 

Bachelor i jus på Høgskulen på vestlandet hadde en poenggrense på 43,4, mens Høgskulen i Molde hadde en poenggrense på 39,7. 

Les også: Bachelorstudenter ikke sikret jus-master i Danmark

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021