Bachelor­studenter ikke sikret jus­master i Aarhus

Bachelorstudenter føler seg lurt etter at Universitetet i Aarhus innfører adgangsbegrensinger. 

Rett før sommeren 2018 kom syv studenter hjem med en master (cand.jur) fra Aarhus universitet. De var de første som fullførte en master i Danmark etter å ha tatt en bachelor i jus i Norge først. 

Sondre Strømsheim fullførte master i Danmark.

Studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) trodde de uavhengig av karakterer hadde muligheten til å ta en master i Danmark, men nå er det klart at Universitetet i Aarhus vil innføre adgangsbegransing fra høsten 2020. Det var ingen slike begrensinger da USN inngikk samarbeidet med universitetet. 

Føler seg lurt

Nå har over 100 studenter skrevet under på et opprop og ber USN om en redegjørelse, skriver Khrono. De føler seg lurt om mener det har blitt gitt intrykk av at de var garantert en plass på masterstudiet. 

Les oppropet her.

Anne Bang Lyngdal ved USN.

Til Khrono forteller Anne Bang Lyngdal, som er instituttleder på Handelshøyskolen og Institutt for økonomi, markedsføring og jus på Campus Ringerike ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), at de fikk beskjed om de nye begrensingene før jul. Hun mener de aldri har gitt noen garanti for at studentene skulle komme inn på masterprogrammet i Danmark. 

- Utgangspunktet for samarbeidet er at jeg ønsket at våre studenter skulle ha mulighet til å gå videre og bli jurister og heller konkurrere på bakgrunn av sine bachelor-karakterer enn sine karakterer på videregående skole for å oppnå dette, sier Lyngdal til Khrono.

- Mange er fortvila

Sofie Rosvoll er ny leder for Juristforbundet Student, og forteller at de ser på saken.

Sofie Rosvoll, leder for Juristforbundet Student. Foto: Ole Martin Gangnes

Saken ble tatt opp i et møte i hovedstyret i Juristforbundet forrige uke. 

- Det er mange som er fortvila. Det vil blant annet bli innført begrensninger på antall studenter, men vi vet ikke hvor stor kvota blir ennå. I tillegg innføres det krav om strafferett som valgfag, som for eksempel studentene ved Universitetet i Agder ikke har, forteller Rosvoll.

- Mange har tenkt at det er en sikker mulighet.

- Godt egnet

Anne Bang Lyngdal, som er initativtaker til samarbeidet med Aarhus, sa i høst til Juristen at hun mener bachelorstudentene behandles urimelig når må søke seg inn med karakterene fra videregående når de søker opptak til master ved Universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø. Mange har derfor endt opp med å bruke tid på å forbedre videregåendekarakterene sine etter å ha tatt en bachelor. 

– De ser på seg selv som et A-lag og oss som et B-lag. Det er en veldig gammelmodig måte å se det på. Vi har bygget opp en god jusstand og driver butikk etter samme regelverk, sa hun. 

LER MER: Mener bachelorstudentene behandles urimelig

Hun sa videre at USN synes den danske kandidatutdannelsen i jus er spesielt godt egnet da den har et høyt nivå av spesialisering.

- Jeg tror generalisttankegangen som har stått sterkt i jusstudiene her hjemme står for fall og at høyere grad av spesialisering vil tvinge seg frem også i Norge, sier Bang Lyngdal.