Dette er jus­studentens 10 på topp drømme­arbeidsplasser

Ny undersøkelse viser hvor studentene helst vil jobbe. Se hele lista her.

UiO studenter

Selskapet Universum kartlegger hvert år hva som er de mest populære og attraktive arbeidsplassene blant studenter.

Undersøkelsen er gjennomført mellom oktober ifjor og mars i år og 801 jusstudenter er spurt.

Som både i fjor, og året før, troner politiet på toppen av jusstudentenes ønskeliste. Deretter følger UD og advokatfirmaet Wikborg Rein.

Se hele lista lenger ned i denne saken.

– Det er veldig gledelig at politiet har klart å beholde sin plass på topp i denne undersøkelsen, til tross for at vi befinner oss midt oppi en krevende reform, sier seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet til Juristen.

– Trolig er jusstudentenes ønske om utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver og ønsket om å bidra inn for å skape et trygt og godt samfunn, noe av grunnen til at politiet også i år vinner.

– Politiet er en etat med mange muligheter for juristene, blant annet innen forvaltning, ledelse og ikke minst som en del av påtalemyndigheten. Det å være påtalejurist i politiet gir en unik prosedyreerfaring, sier Elnæs.

Å være påtalejurist krever integritet og trygghet på egne beslutninger, sier Marianne Børseth-Hansen (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Også Politijuristene synes det er hyggelig at jusstudentene ønsker dem som kolleger. Marianne Børseth-Hansen, første nestleder i Politijuristene, legger vekt på at jobben som politijurist krever integritet og trygghet.

– Politijuristene er smigret, men påtalemyndigheten ønsker seg søkere både med livserfaring og jobberfaring. Det er mange inngripende og tunge beslutninger man må ta overfor borgerne som påtalejurist som krever integritet og trygghet på egne beslutninger, sier hun. 

– Interessemotsetninger internt og eksternt samt beslutninger som er underlagt straffeansvar dersom man gjør en feil, gjør jobben særlig krevende, sier Marianne Børseth-Hansen.

Topp 10

Slik ser topp-ti lista for jusstudentene ut: 

1. Politiet

2. Utenriksdepartementet

3. Wikborg Rein

4. Høyesterett 

5. Økokrim

6. Tingrettene

7. Justisdepartementet, øvrige avdelinger

8. Wiersholm

9. Regjeringsadvokaten

10. DNB

Her er resten av plasseringene i målingen

11. Justisdepartementet, lovavdelingen

12. BAHR

13. Thommessen

14. SANDS

15. Sivilombudsmannen

16. PwC (PricewaterhouseCoopers)

17. Equinor

18. Deloitte

19. Statsadvokatembetene

20. Schjødt

21. Aker Solutions

22. Haavind

23. EY (Ernst & Young)

24. Juridisk fakultet, UiO

25. Simonsen Vogt Wiig

26. Selmer

27. Kluge

28. Arbeids- og sosialdepartementet

29. Forsvarsmateriell

30. Hydro

31. Arntzen de Besche

32. Hjort

33. Kommuneadvokaten i Oslo

34. DLA Piper Norway

35. Gjensidige

36. Skatteetaten

37. KPMG

38. McKinsey & Company

39. Konkurransetilsynet

40. Grette