Deler ut stipender til studenter 

Juristforbundet deler ut mastergradsstipender á 25.000,- kroner. 

Mandag, 5. august 2019 - 12:09

Juristforbundet deler årlig ut fire stipend a kr. 25.000 til studentmedlemmer - henholdsvis to for vårsemesteret og to for høstsemesteret. 

Søknadsfristen for høstsemesteret er 10. august.

Det er medlemmer av Juristforbundet Student, som planlegger å skrive masteroppgave i rettsvitenskap ved universitet og høyskoler som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap, som kan søke om stipendet og eventuelt skriveplass hos Juristforbundet.

Juristforbundet opplyser at tema for masteroppgaven kan være:

  • Forvaltningsrett 
  • Arbeidsrett 
  • Personvern
  • Rettsapparatet
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Diskriminering

Les mer om stipendet her 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019