– Vi har lenge ment at det er behov for slik kursing i regi av domstolene, sier Atle Sønsteli Johansen, avdelingsleder i juridisk avdeling i LO.

DA ønsker innspill om kursing av med­dommere i arbeids­retts­saker  

Domstoladministrasjonen ber om tilbakemeldinger og forslag etter henvendelse fra LO-advokatene.

Onsdag, 29. mai 2019 - 12:49

Det er i et svarbrev til LOs juridiske avdeling at Domstoladministrasjonen (DA) ber om innspill om temaet.

I brevet skriver DA at de i dag ikke har kapasitet til å arrangere egne kurs for meddommere. 

«En del domstoler arrangerer samlinger for nyoppnevnte meddommere, men dette er så vidt vi har oppfattet, ikke primært rettet mot fagkyndige meddommere. Før den enkelte sak gir som regel fagdommeren en orientering til meddommerne – både fagkyndige og andre -, men dette varierer noe», skriver DA.

Og videre:

«Domstoladministrasjonen ønsker å bidra til å at det fortsatt skal oppleves meningsfylt å være meddommer og at meddommerne har god og konstruktiv informasjon om oppgaver, ansvar og arbeidsmåter i domstolene. Her tror vi vi kan bli bedre. Vi er derfor nå i startfasen av å utvikle og modernisere vår informasjon til alle typer meddommere som opptrer i retten. 

I den forbindelse ville vi satt pris på en tilbakemelding fra dere om erfaringer og forslag til informasjon som arbeidslivskyndige meddommere ville hatt nytte av», skriver DA.

LO-advokatene skriver på sin nettside at de nå ber sine ulike forbund om innspill og synspunkter på hvordan et slikt kurstilbud kan utformes. 

– Behov for kursing

– Vi har lenge ment at det er behov for slik kursing i regi av domstolene, og vi har ønsket å bøte på det misforhold at LO, av prinsipielle grunner, og i motsetning til enkelte andre organisasjoner, ikke har tilbudt slike kurs for dommere, sier Atle Sønsteli Johansen, avdelingsleder i juridisk avdeling i LO, til Juristen.

Tidligere i år debatterte Sønsteli Johansen temaet meddommere i arbeidsrettssaker med advokatene Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre i Juristen:

«To til tre ganger flere dissenser fra med­dommerne på arbeidstaker­siden»

«Grove insinuasjoner mot med­dommerne fra arbeidstaker­siden»

«Vi mener undersøkelsen gir et interessant bilde og den bekrefter vårt inntrykk»

«Krenkelse av integriteten til alle de som påtar seg en ansvarsfull og alvorlig oppgave»

Hvordan meddommerne oppnevnes

Utgangspunktet for debatten mellom Atle Sønsteli Johansen på den ene siden, og Nicolay Skarning og Jan-Erik Sverre på den andre siden, var en undersøkelse Skarning og Sverre hadde foretatt om dissenser i arbeidsrettssaker.

I et innlegg i Juristen tok de to Kvale-advokatene til orde for etablering av egne introduksjonskurs for arbeidslivskyndige meddommere i regi av Domstolsadministrasjonen.

De foreslo også at de fagkyndige meddommerne trekkes ut etter tilfeldighetsprinsippet ut fra arbeidslivskyndige lister istedenfor at partene i den enkelte sak foreslår meddommere til saken.

I korrespondanse med advokat Nicolay Skarning skriver DA at de også fra Kvale-advokatene gjerne tar imot tilbakemeldinger om erfaringer og forslag til informasjon arbeidslivskyndige meddommere ville hatt nytte av. 

«Når det gjelder hvordan arbeidslivskyndige meddommere skal oppnevnes i den enkelte sak – etter forslag fra partene eller tilfeldighetsprinsippet - er dette et rettspolitisk spørsmål det vil være opp til lovgiver å se nærmere på», skriver DA. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020