– Den norske modellen under press og kan ikke lenger tas for gitt

Advokat Jan Fougner ute med ny bok om arbeidsrett.

Advokat Jan Fougner
Advokat Jan Fougner

Oppslutningen om det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i fagforeninger faller i hele Europa og gjør det også i Norge, om enn i mindre grad. Samlet setter dette den norske modellen under press og den kan ikke lenger tas for gitt.

Det sier advokat Jan Fougner til Juristen i forbindelse med utgivelsen av sin nye bok: «Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern», som gis ut av Universitetsforlaget.

– Kan du beskrive de største trendene og utfordringene som har funnet sted innen norsk arbeidsliv de siste ti årene?

 – Norsk næringsliv ble, i motsetning til resten av Europas, ikke dramatisk rammet av finanskrisen. Norsk arbeidsliv har derfor kunnet opprettholde, og endog styrke, de grunnleggende arbeidsrettslige reguleringene. Fattigdom i Europa har likevel preget norsk arbeidsliv på den måte at billigere arbeidskraft har overtatt mye "norsk" arbeid. Midlertidighet, innleie og sosial dumping er derfor et betydelig innslag i en flere bransjer. 

Globalisert konkurranse har resultert i nye måter å organisere arbeid og tjenester på som gjør det mer usikkert hvem som er arbeidsgiver, sier Fougner. 

– Tradisjonelle kollektive reguleringer til beskyttelse av arbeidstakeren er samtidig under press, og Høyesteretts plenumsavgjørelse i Holskip-saken, viser at EUs fire friheter kan veie tyngre enn kollektiv beskyttelse. Oppslutningen om det organiserte arbeidslivet gjennom medlemskap i fagforeninger faller i hele Europa og gjør det også i Norge, om enn i mindre grad. 

– Boken er skrevet gjennom de to siste årene, men er et resultat av over 20 års arbeid med faget, sier Jan Fougner.

– Samlet setter dette den norske modellen under press og den kan ikke lenger tas for gitt. Norsk arbeidsliv er derfor avhengig av at tariffpartene lykkes med å gjøre tariffavtalen attraktiv og aktuell for nye grupper arbeidstakere og arbeidsgiver som ikke sjelden tenker at individmaksimalisering er en bedre strategi enn kollektive kompromisser.

 Resultat av over 20 års arbeid

– Har det vært tidkrevende å gjøre de analysene som du gjør av arbeidslivet og arbeidsgivers styringsrett, i boka, og hvordan har du gått fram?

 – Boken er skrevet gjennom de to siste årene, men er et resultat av over 20 års arbeid med faget som advokat hos Regjeringsadvokaten og Wiersholm, for både for arbeidsgivere og deres foreninger, arbeidstakere og deres foreninger, i Høyesterett, Arbeidsretten og de underordnede domstoler, for de samme i mekling og i arbeidskamp, og dessuten som forfatter og professor II på Handelshøyskolen BI.

 – Fordi jeg er opptatt av helhet og sammenheng har jeg jobbet med mye gammelt kildemateriale slik at jeg har kunnet beskrive de historiske utgangspunktene. BI har et fantastisk bibliotek. Jeg har dessuten fått mye hjelp både fra Arbeidsretten, LO og NHO under arbeidet. Vi har et lite fagmiljø og alle deler med hverandre.

 – Hvilke yrkesgrupper mener du vil være særlig sårbare i forhold til å ivareta sine arbeidsrettslige rettigheter i årene som kommer, og hva bør gjøres for å sikre deres rettigheter?

 – Bygg og anlegg, transport- og service arbeider, helse- og omsorg er noen eksempler på områder og grupper hvor presset på lønn, arbeidstid og arbeidsrettslig trygghet, bare vil tilta.

– Organisering av ansatte, bruk av tariffavtaler og allmengjøring av tariffavtaler er helt nødvendige virkemidler. Regler for offentlige anskaffelser må bedre hensyn ta behovet for at leverandøren virkelig etterlever de arbeidsrettslige spillereglene.