Kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Kommunikasjonsforeningen)
Kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Kommunikasjonsforeningen)

Gir råd om åpenhet i domstolene

– Bruk pressetjenestene på Domstol.no til å legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der.

Fredag, 26. oktober 2018 - 15:48

Informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett og hennes medarbeidere pekes ut for å ha mye av æren for at domstolen mottar Åpenhetsprisen 2018 for «dens systematiske arbeid med, og praktisering av, åpenhet og meroffentlighet». 

Ett av rådene Ramm gir andre domstoler som ønsker å utøve mer åpenhet, er å bruke elektronisk pressemappe.

– Bruk pressetjenestene på Domstol.no til å legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der. Rask og god service er med på å bygge opp gode relasjoner, sier Ramm til Domstoladministrasjonens nettside. 

Juristen har tidligere (i 2016) gjort undersøkelser som avdekket at mange domstoler unnlot å bruke elektronisk pressemappe for å nå ut til offentligheten, selv mange år etter at de fikk muligheten til det. 

En ny undersøkelse i januar i år, viste at 6 av 64 tingretter fortsatt ikke brukte denne muligheten for å informere allmenheten om sine avgjørelser. 

Det er Kommunikasjonsforeningen i Norge som står bak tildelingen av Åpenhetsprisen.

– Det er en stor ære å få prisen. Åpenhet er noe vi virkelig har vært genuint opptatt av over lang tid. Det betyr mye for tilliten til domstolene, rettssikkerheten og også kvaliteten på arbeidet, fordi det virker skjerpende å bli kikket i kortene, sier Irene Ramm til Juristen. 

–  Jeg tror behovet for åpenhet blir stadig viktigere i tiden som kommer. Prisen inspirerer oss til å fortsette arbeidet og videreutvikle tjenestene for brukerne, blant annet gjennom mer automatiserte løsninger og en mer enhetlig praktisering av innsyn og offentlighet, sier Ramm.   

 I begrunnelsen for prisen skriver juryen blant annet:

”Åpenhet og innsyn i domstolenes virksomhet er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn. Ikke bare understrekes dette i Oslo tingretts egen Vær åpen-plakat. Praktisering av meroffentlig og innsyn realiseres i det daglige virke. Oslo tingrett har over en lengre periode lagt sterke føringer for en åpenhetspraksis på et område der dette er varierende.”

 

 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Eksport/Kreditt
Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019