Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Foto: Tore Letvik

Vil etablere lokale i Oslo tingrett for å behandle graderte opplysninger

- Det har vært et ønske i flere år, sier direktør Arnhild Olsen. 

Mandag, 8. oktober 2018 - 12:21

I statsbudsjettet for 2019 forselår regjeringen å etablere et lokale i oslo tingrett for å kunne behandle graderte opplysninger til og med hemmelig. Dette er for å øke kapasiteten til gjennomføring av rettsmøte i tråd med kravene som sikkerhetsloven og tilhørende forskrift stiller, skriver de i statsbudsjettet. 

Direktør i Oslo Tingrett, Arnhild Olsen. Foto: Tore Letvik
Direktør i Oslo Tingrett, Arnhild Olsen. Foto: Tore Letvik

Oslo tingrett behandler (og er verneting for) PSTs begjæringer om bruk av tvangsmidler, og saker om utvisning av hensyn til rikets sikkerhet etter utlendingsloven kapittel 14. Lovbestemmelsene til kapitlet trådte i kraft 1. januar 2014. Ettersom det i disse sakene ofte foreligger gradert materiale i henhold til sikkerhetsloven, oppstod et behov for et egnet lokale til å fremlegge gradert materiale under muntlige forhandlinger. 

I september 2016 skrev derfor Oslo tingrett et brev til Justis- og Beredskapsdepartementet der de ba om midler til et rom som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

- Det har vært et ønske i flere år for å få dette på plass, og vi er glade for at regjeringen i statsbudsjettet nå bevilger disse midlene. Vi er opptatt av at behandle disse sakene på en forsvarlig måte, som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven, sier direktør i Oslo tingrett, Arnhild Olsen.

Mindre penger

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett mandag 8 september. Hele justissektoren får 41,58 milliarder kroner - en nedgang på 27,7 prosent fra 57,5 milliarder kroner i 2018. 

Blant forslagene er blant annet 40 millioner kroner til videreførong av av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». Domstolene skal også få 13 millioner kroner til utskiftning av teknisk utstyr.

Regjeringen foreslår samtidig at domstolene får beholde gevinstene fra «Digitale domstoler», som i 2019 er anslått å være 20 millioner kroner.

«Gevinstane av digitalisering, og av avviklinga av juryordninga i 2018, vil utgjere eit utvida økonomisk handlingsrom i domstolane framover» heter det i budsjettet. 

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til domstolene med 8 millioner til å videreføre utrederenheten i Borgarting lagmannsrett.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Riksvåpen
Ved Den europeiske menneskerettsdomstolen og Europarådet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
23.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019