Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Foto: Tore Letvik

Vil etablere lokale i Oslo tingrett for å behandle graderte opplysninger

- Det har vært et ønske i flere år, sier direktør Arnhild Olsen. 

Mandag, 8. oktober 2018 - 12:21

I statsbudsjettet for 2019 forselår regjeringen å etablere et lokale i oslo tingrett for å kunne behandle graderte opplysninger til og med hemmelig. Dette er for å øke kapasiteten til gjennomføring av rettsmøte i tråd med kravene som sikkerhetsloven og tilhørende forskrift stiller, skriver de i statsbudsjettet. 

Direktør i Oslo Tingrett, Arnhild Olsen. Foto: Tore Letvik
Direktør i Oslo Tingrett, Arnhild Olsen. Foto: Tore Letvik

Oslo tingrett behandler (og er verneting for) PSTs begjæringer om bruk av tvangsmidler, og saker om utvisning av hensyn til rikets sikkerhet etter utlendingsloven kapittel 14. Lovbestemmelsene til kapitlet trådte i kraft 1. januar 2014. Ettersom det i disse sakene ofte foreligger gradert materiale i henhold til sikkerhetsloven, oppstod et behov for et egnet lokale til å fremlegge gradert materiale under muntlige forhandlinger. 

I september 2016 skrev derfor Oslo tingrett et brev til Justis- og Beredskapsdepartementet der de ba om midler til et rom som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven og tilhørende forskrifter.

- Det har vært et ønske i flere år for å få dette på plass, og vi er glade for at regjeringen i statsbudsjettet nå bevilger disse midlene. Vi er opptatt av at behandle disse sakene på en forsvarlig måte, som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven, sier direktør i Oslo tingrett, Arnhild Olsen.

Mindre penger

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett mandag 8 september. Hele justissektoren får 41,58 milliarder kroner - en nedgang på 27,7 prosent fra 57,5 milliarder kroner i 2018. 

Blant forslagene er blant annet 40 millioner kroner til videreførong av av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». Domstolene skal også få 13 millioner kroner til utskiftning av teknisk utstyr.

Regjeringen foreslår samtidig at domstolene får beholde gevinstene fra «Digitale domstoler», som i 2019 er anslått å være 20 millioner kroner.

«Gevinstane av digitalisering, og av avviklinga av juryordninga i 2018, vil utgjere eit utvida økonomisk handlingsrom i domstolane framover» heter det i budsjettet. 

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til domstolene med 8 millioner til å videreføre utrederenheten i Borgarting lagmannsrett.

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021