6 av 64 tingretter bruker ikke elektronisk pressemappe

Domstoladministrasjonen har gjennom mange år tilrettelagt for at domstolene skal kunne nå ut til offentligheten med sine berammingslister, tiltaler, dommer og avgjørelser gjennom en felles presseportal på domstol.no. Ni av ti førsteinstansdomstoler bruker nå løsningen i større eller mindre grad, viser et kontrollsøk Juristkontakt har utført.

Onsdag, 31. januar 2018 - 0:00

Seks av landets 64 førsteinstansdomstoler hadde ikke langt ut en eneste dom eller avgjørelse på den elektroniske pressemappen i løpet av de tre siste månedene da Juristkontakt utførte søk på alle domstolene 17. januar i år.

Dette er likevel en bedring fra undersøkelsen Juristkontakt gjorde i oktober 2016, hvor åtte av domstolene ikke hadde publisert noen avgjørelse eller dom på tre måneder.

Av domstolene som hadde lagt ut mest av dommer og avgjørelser per 17. januar i år var Oslo tingrett med, Bergen tingrett med 266, Stavanger tingrett med 236, Haugaland tingrett med 235, Sør-Trøndelag tingrett med 224, Nedre Romerike tingrett med 182 og Aust-Agder tingrett med 122.

Borgarting skyhøyt over

Juristkontakt foretok også et søk på landets seks lagmannsretter, hvor Borgarting lagmannsrett var desidert ledende på antall dommer og avgjørelser lagt ut på elektronisk pressemappe de tre siste månedene. Borgarting lagmannsrett hadde lagt ut 441, Agder lagmannsrett 58, Eidsivating lagmannsrett 40, Hålogaland lagmannsrett 35, Frostating lagmannsrett 34, og Gulating lagmannsrett 23 dommer og avgjørelser.

Totalt – med alle førsteinstansdomstoler og lagmannsretter var det på det aktuelle tidspunktet som Juristkontakt foretok søket på elektronisk pressemapper lagt ut i alt 5339 rettsavgjørelser i løpet av de siste tre månedene.

–Gir best service

Salten tingrett var en av de åtte domstolene som ikke publiserte elektronisk høsten 2016, men som nå publiserer på elektronisk pressemappe. Tingretten svarte i oktober 2016 at den satte dommene i fysisk pressemappe, noe som fortsatt er et alternativ for domstoler som velger å ikke bruke elektronisk pressemappe, da bruk av elektronisk pressemappe ikke er gjort obligatorisk.

Ved søket som Juristkontakt gjorde den 17. januar hadde Salten tingrett, som ledes av sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik, lagt ut 47 dommer og avgjørelser elektronisk de siste tre månedene, og Juristkontakt ønsket å høre om domstolens erfaring med endringen. Lillevik lar administrasjonssjef Olav Breivik svare. Han forteller at Salten tingrett iverksatte publisering på domstol.no fra 1. mars 2017, men at ikke alle dommer legges ut.

– Vi benytter nå pressesidene til publisering av dommer i straffesaker, når det gjelder sivile saker har vi dessverre ikke iverksatt slik publisering ennå. Vi har heller ikke valgt å publisere tiltalebeslutninger. Årsaken til at vi ikke publiserer tiltaler er at det eksisterer tolkningsforskjeller av bestemmelsene i Påtaleinstruksen og Forskrift om offentlighet i rettspleien. Dette er et spørsmål vi har til behandling, sier Breivik og peker på at dette er kjernen i spørsmålet de skal behandle etter brevet fra Norsk Redaktørforening.

På spørsmål om hvorfor domstolen har gått over fra fysisk pressemappe til elektronisk, gir Breivik følgende svar:

– Valget om publisering er foretatt ut fra at det er denne formen som er mest tidsriktig og gir best service til pressen. At dette ikke ble iverksatt tidligere skyldtes at den gamle publiseringsløsningen var vesentlig mer arbeidskrevende. Publisering av sivile avgjørelser krever en annen tilnærming enn for straffesaker, og vi er ikke klare med nye interne rutiner for dette, sier Breivik.

– Hvilken erfaring har dere med å gå over fra fysiske pressemapper og til elektroniske pressemapper?

– Vår erfaring er at det fungerer godt, avgjørelsene er enkelt tilgjengelig for pressen via sikker kanal og vi slipper å bruke tid på å besvare e-posthenvendelser.

For at en journalist skal få tilgang til den elektroniske pressemappen på domstol.no, må han eller hun først søke personlig og bli vurdert og bli godkjent av Domstoladministrasjonen for å få tilgang. Journalisten må identifisere seg hver gang søk skal foretas ved å benytte bankid for å kunne logge seg inn på den elektroniske pressemappen. Sikkerheten er på samme nivå som om man logger seg inn på sin egen nettbank, eller på Altinn.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021