Advokat René Stub-Christiansen flyttet inn på permanent hjemmekontor under pandemien

Rekordmange flytter ut av hovedstaden, og i Oslo og omegn har 69 prosent mulighet til å gjennomføre hele eller deler av jobben sin hjemmefra. Vi tok en prat med to jurister som har gjort varige endringer i bo- og arbeidssituasjon under pandemien.

Advokat René Stub-Christiansen. Foto: Privat
Advokat René Stub-Christiansen. Foto: Privat

I mars 2020 startet Transport­økonomisk Institutt (TØI) en rekke undersøkelser som skulle se nærmere på bruk av hjemmekontor, effektivitet på hjemmekontoret og arbeidsreiser under pandemien, både nasjonalt og i osloregionen.

I den siste undersøkelsen fra 2021 viser at 56 prosent på landsbasis og 69 prosent i Oslo og omegn har mulighet til å gjennomføre hele eller deler av jobben hjemmefra.

Forskningsleder Susanne Nord­bakke sier i en artikkel fra desember 2021 på instituttets hjemmesider at hun mener samfunnet er betydelig mer robust med hensyn til hvor folk kan utføre arbeidet sitt enn det man tidligere har trodd.

Undersøkelsen viser videre at mange mener de er mer effektive på hjemmekontor, og at det letter organiseringen av hverdagslivet og livskvaliteten. 17 prosent oppgir at beslutningen om å flytte eller planene om å flytte kan relateres med muligheter for hjemmekontor, skriver TØI.

– En studie av de største byene i USA, basert på data om boligpriser, flytting og mulighet til hjemmekontor under pandemien, viser at muligheten til bruk av hjemmekontor har hatt «smultring-effekt», hvor folk har flyttet fra bykjernen til forsteder i randsonen av byene, men ikke så langt at man ikke kan pendle inn til arbeidsgivers lokaler innimellom, sier Nordbakke.

Fra Drammen til Mandal

En av de som har gjort varige endringer i bo- og arbeidssted under pandemien er advokat René Stub-Christiansen.

– Jeg sa til kona at hvis jeg skal flytte fra Drammen til Mandal må vi ordne et crossfit-senter. Så jeg tok coachutdannelse og holder på å starte opp et senter her nå, ved siden av advokatjobben.

Stub-Christiansen hadde i mange år jobbet fra kontorlokalene han leide i Drammen sentrum. Han og kona hadde ved flere anledninger snakket løst om å flytte til Mandal, hvor datteren bor, for å samle familien mer.

– Men det var når pandemien kom og vi merket nedstengningen på kroppen at ideen fikk et mer seriøst preg, forteller han.

Da kona fikk innvilget permanent hjemmekontor hos sin arbeidsgiver bestemte Stub-Christiansen seg for å si opp lokalene, avvikle det å ha assistent og pakket sakene. Nå sitter han permanent på hjemmekontoret i Mandal, og trives foreløpig med det. Boligen er blant annet utbedret med nok lys og riktig ventilasjon ettersom de begge bruker boligen som arbeidsplass.

Forståelse for valget

Stub-Christiansen kan tegnspråk og gjennom samarbeid med Norges døveforbund har han mange klienter som også gjør det. Han opplever at selv om han ikke lenger har fortrinnet med at han kan møte fysisk like ofte, synes de fleste det fungerer fint å ha video­møter.

– Flyttingen har muligens gjort at jeg mistet et par klienter, men det er forståelig. En utfordring med å ha hjemmekontor og samtidig ha flyttet til et nytt sted er at jeg ikke er så mye ute blant folk og derfor ikke så synlig i miljøet her, sier han.

Han tror det er et element man bør tenke på hvis man velger å flytte langt fra forrige bosted som advokat.

– Det kan være lurt å tenke litt på markedsføring. Mye går på bekjentskaper, og det er derfor naturligvis utfordringer ved å være ny på et lite sted.

Han forteller at det er koselig å spise lunsj med kona, men at han likevel savner flere kollegaer til tider. I tillegg opplever han at han ikke er like flink til å ta pauser på hjemmekontoret. Men selv om han ser mindre til arbeidskollegaer, ser han mer til familien, noe som også var hovedårsaken til valget.

– Jeg opplever veldig forståelse for valget, og denne forståelsen er jeg usikker på om jeg ville fått hvis jeg hadde gjort dette før pandemien. For bare 3-4 år siden hadde de fleste vanskelig for å forstå at man kunne gjøre så mye hjemmefra som vi nå kan, sier han.

– Mange, meg selv inkludert, har vært kritiske til om man kan være like effektive hjemme, men ser nå at det er fullt mulig. Advokater og jurister er ofte strukturerte og har nok også en fordel der, tror han.

Skjorte og slips hver dag

Stub-Christiansen føler han har kommet godt inn i den nye hver­dagen etter at flyttelasset gikk 1. august i fjor.

– Men før man tar valget må man tenke litt gjennom hvem man er. Vi er jo sosiale dyr, og man kan fort undervurdere effekten av å sitte alene. Selv om jeg jobber godt hjemmefra, merker jeg at jeg savner det sosiale, sier han.

Litt mer reisetid blir det også når han skal i retten.

Etter at han begynte å jobbe fast hjemmefra har advokaten begynt å bruke videomøter mer aktivt og er opptatt av å holde kontakten med tidligere nettverk.

– Og så er jeg opptatt av struktur. Jeg står opp til fast tid, kler meg i skjorte og slips selv om jeg kanskje ikke har møter den dagen. Det er litt godt for min egen del, det blir som å ta på seg uniformen. Og du vet jo aldri når du får en videoforespørsel, sier han.

Når arbeidsdagen er over er han godt i gang med oppstart av CrossFit-senter sammen med en annen PT.

– Jeg trente CrossFit i Drammen, og ville ikke slutte med det. Fleksibiliteten som hjemmekontor gir, gjør dette mulig, sier han om prosjektet.

Flyttet 100 kilometer unna

I 2020 var det rekordmange som flyttet ut av Oslo, og det ble snakk om koronapandemien kunne være noe av forklaringen. Hovedstaden var hardt rammet og mange jobbet på hjemmekontor.

«At ikke Oslo hadde større nettoinnvandring enn innenlands flytteunderskudd, er uvant. Sist det skjedde var i 2000. Den uvanlig høye utflyttingen fra Oslo 4. kvartal i 2020 bidro sterkt til dette» skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Tall SSB har innhentet for Aftenposten i november 2021, viser at de aller fleste ikke flytter veldig langt. Flest havner i Bærum, etterfulgt av gamle Akershus og Østfold.

Michael Rummelhoff nyter havutsikten på Hvaler. Fleksibiliteten gjør at han får brukt  seilbåten mer. (Foto: Privat)
Michael Rummelhoff nyter havutsikten på Hvaler. Fleksibiliteten gjør at han får brukt seilbåten mer. (Foto: Privat)

En av menneskene i denne statistikken er seniorrådgiver og jurist Michael Rummelhoff i Juristfor­bundet. For ham førte et hyttebesøk hos noen venner til et boligkjøp på Hvaler. Nå boltrer han seg på 400 kvadratmeter med havutsikt og kort vei til seilbåten, over 100 kilometer fra kontoret i Oslo.

– Pandemien var nok medvirkende til det valget vi tok. De vanlige tilknytningspunktene er ikke lenger så definerende for livet du skal leve. Vi har blitt mer åpne for andre løsninger, og har fått et nytt perspektiv på jobben, sier han.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne gjøre en så stor del av jobben min hjemmefra i forkant av pandemien. Jeg tok rett som det var fly til Trondheim for et to timers møte. Det ville jeg aldri gjort i dag.

Det er litt over et år siden han og kjæresten var på hyttebesøk hos venner på Hvaler. Mens de var der dukket det opp et hus til salgs i Finn-feeden, og de ble enige om å reise ut for å se da det så ut til å være et kult hus. Noen dager senere var huset deres.

Rummelhoff bodde før huskjøpet i Sørmarka rett utenfor Oslo og trivdes godt der. Han forteller at venner og familie syntes det var litt rart da han for flere år siden valgte å flytte ut i skogen fra en leilighet på St. Hanshaugen. Han bodde likevel nær Oslo og med godt kollektivtilbud før flyttelasset denne gangen gikk til Hvaler.

– Jeg hadde egentlig ikke noen planer om å flytte fra skogen, men fikk ikke med meg kjæresten dit. Hun ville mot havet.

SSB skriver at de fire mest folkerike kommunene etter Oslo – Bergen, Trondheim, Stavanger og Bærum – også hadde større innenlands utflytting i fjerde kvartal 2020 enn i samme kvartal året før.

«Økningen var likevel bare halvparten så stor som i Oslo, 14-17 prosent, mot 36 prosent i Oslo. En mulig forklaring kan være at korona kan ha fått noen til å forlate også disse kommunene, men ikke i samme omfang som i Oslo» skriver de.

Fleksibilitet

Rummelhoff forteller at han alltid har hatt mye fleksibilitet på arbeids­plassen, og at han før pandemien ofte valgte å jobbe veldig lange dager, for så å kunne ha hele dager fri hjemme. Jobben ble aldri med hjem den gangen.

– Jeg tenkte aldri en jobbtanke hjemme, så det er nytt nå. Jeg opplever likevel ikke at det er vanskelig å skille mellom jobb og privatliv. Det gir heller større fleksibilitet til å jobbe intenst når man er i støtet. Man kan faktisk ta en 15 minutters powernap, for så å kunne fortsette med fornyet energi. Det ville man aldri gjort på kontoret, sier han.

Avstanden og spørsmålet om hjemme­kontor var ikke noe Rummelhoff tenkte nevneverdig over da paret bestemte seg for å kjøpe boligen.

– Jeg regnet med at det ville bli en varig kulturendring med tanke på hvordan man organiserer arbeidslivet. Jeg tror mange tenker nytt. Så lenge man finner den gode arbeidsroen spiller det ikke så stor rolle hvor man er, sier Rummelhoff.

Selv er han inne på kontorene i Oslo et par ganger i uka, og synes foreløpig at reiseveien fungerer greit.

– For meg er Hvaler nå bosted og arbeidsplass.

Selv om mange kommenterte at han flyttet langt fra venner og familie, opplever Rummelhoff det sosiale livet som vel så godt nå, og at han får mer kvalitetstid med vennene som kommer på besøk og gjerne blir over til neste dag.

– Mer livskvalitet

Og selv om det tar halvannen time med bil eller nesten to timer med kollektiv transport til Oslo, føler Rummelhoff seg fortsatt som en urban osloborger.

– Jeg føler meg fremdeles som en del av det utvidede oslokonglomeratet, bare med større himmel over mitt liv.

– Jeg har alltid vært litt allergisk mot å stå i samme kø som andre. Tar man et skritt til siden ser man ting litt annerledes, og det samme gjelder bolig. Jeg ser nå hvor mye mer livskvalitet jeg får ved å ta en litt annen tilnærming. Et lite rekkehus i Oslo går for samme pris som huset vi kjøpte her – 400 kvadratmeter med havutsikt, sier han.

Når han er alene på Hvaler nyter han havutsikten og er ute med seilbåten. Han har også blitt glad i turer inn til nærmeste by, Fredrikstad.

– Jeg tror det er viktig å ikke bli en fange av sine gamle drømmer. Du rekker flere ting i livet enn det du en gang planla når du begynte å bygge sten på sten. Og den nye digitale arbeidshverdagen gjør at man kan vurdere å få med seg flere virkeligheter.

Tags