75 prosent av stats­ansatte ønsker hjemme­kontor minst en dag i uken

– Det vil bli vanligere med hjemmekontor, vi vil reise mindre og ha flere digitale møter, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Bjørn Arild Gram (Foto: Trond A. Isaksen)
Bjørn Arild Gram (Foto: Trond A. Isaksen)

I en undersøkelse blant ansatte i staten er deltakerne spurt om muligheten «til å jobbe hjemmefra om du skulle ønske det?» Hjemmefra i denne sammenheng kan også være fritidsbolig, på toget eller på en kafé. En høy andel, drøye 80 prosent, svarte bekreftende på spørsmålet om de ønsket det.

Når det gjelder hvor ofte ønsker man ønsker å arbeide hjemmefra fremover, svarer 75 prosent av statsansatte at de ønsker å jobbe hjemme minst en dag i uken.

Ønskene om hjemmekontor fremover er gjennomgående i staten, selv om noen stillingsfunksjoner kan bruke ordningen mer enn andre.

Kvinner ønsker også i sterkere grad enn menn to eller flere dager med hjemmekontor i uken.

Tallene kommer frem i Statsansatteundersøkelsen - gjennomført blant 4136 medarbeidere og 769 topp- og mellomledere i staten.

Geografiske forskjeller

I undersøkelsen viser også forskjeller i preferanser for hjemmekontor etter geografisk plassering av arbeidsplassen. Fremover ønsker over 80 prosent i Oslo og Viken muligheten for hjemmekontor minst en gang per uke. På sør- og vestlandet har også mange det samme ønsket. Andelen minker litt blant ansatte nord for disse områdene.

Ansatte som sitter i kontorlandskap, ønsker oftere å benytte hjemmekontor enn de som har eget eller delt kontor.

Blant ansatte under 30 år er det en betydelig gruppe som ikke ønsker å ha hjemmekontor, ifølge undersøkelsen.

– Varige endringer 

Det er også spurt om hva som er situasjonen nå (undersøkelsen ble gjennomført i slutten av oktober 2021)

Halvparten av alle som svarer, oppgir at de kan ha hjemmekontor ved behov. 30 prosent oppgir at de har hjemmekontor som en fast ordning.

Også her er det geografiske forskjeller: Av de som har kontorsted i Oslo eller Viken svarer 71 og 65 prosent at de har hjemmekontor en dag i uken. Til sammenlikning svarer bare 34 prosent det samme i Nordland.

– Dette tyder på at erfaringene vi har gjort oss gjennom pandemien vil gi varige endringer i arbeidshverdagen for statsansatte. Det vil bli vanligere med hjemmekontor, vi vil reise mindre og ha flere digitale møter, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Ledere på hjemmekontor

Mange ledere ønsker å benytte hjemmekontor, men i mindre grad enn medarbeidere og ikke like hyppig. Ledere på høyere nivåer ser i mindre grad for seg å benytte hjemmekontor enn ledere på lavere nivåer.

På spørsmål om hvordan lederne stiller seg til å gi medarbeidere økt valgfrihet til å jobbe hjemmefra, svarer 68 prosent av lederne at de er positive. Ti prosent svarer at de er negative, og de øvrige stiller seg nøytrale.

- Hvorvidt lederne selv arbeider fra hjemmekontor, har betydning for hvilken innstilling de har til å gi medarbeiderne fleksibilitet og valgfrihet til å jobbe hjemmefra. Blant lederne som er negative eller nøytrale til bruk av hjemmekontor, oppgir over 80 prosent at de månedlig eller sjeldnere benytter seg av hjemmekontor. Til sammenligning svarer 55 prosent av lederne som stiller seg positive til en slik ordning at de benytter hjemmekontor ukentlig, ifølge undersøkelsen.