Karriereveileder: - Forventer større turnover i etterkant av pandemien

Pandemien har vist at jurister stort sett kan gjøre jobben fra hvor som helst, og hvis fleksibiliteten forsvinner, er terskelen for å søke seg bort lav, mener karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm.

Illustrasjon: iStock
Illustrasjon: iStock

Inger-Christine Lindstrøm er karriererådgiver i Juristforbundet. Hun veileder daglig studenter som skal finne sin første jobb, jurister som vil endre kurs i karrieren, ansatte som vil bytte jobb på grunn av omstillingsprosesser og andre som ønsker råd om hvordan de skal nå akkurat sitt karrieremål.

For juristene i kompetansemiljøet Regelverk og rutiner i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet blir det mer hjemmekontor enn før pandemien, da de var mer skeptiske til å jobbe hjemmefra.

Hos advokatene i Legeforeningen er tilstedeværelse på kontoret nå hovedregelen igjen, og leder Frode Solberg opplever at de ansatte har veldig ulike ønsker

Norge har åpnet opp, men arbeidshverdagen er likevel ikke helt som før pandemien for de fleste. Karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm har den siste tiden snakket med mange jurister som er opptatt av hvordan det vil bli i tiden fremover.  

– Det kan virke som om en del arbeidsgivere har forsøkt å lage regler om antall dager på hjemmekontor og antall dager på kontoret. Man hører mye om en såkalt 3:2-modell, som ingen helt vet hvor kommer fra. Som om det er en quick-fix som funker for alle, sier Lindstrøm.

Juristene hun snakker med som er på jobbjakt eller som vurderer å bytte jobb er for tiden opptatt av hvordan arbeidsgiver organiserer hverdagen og hvor fleksibelt det er med tanke på hvor arbeidsoppgavene utføres.

Karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. Foto: Juristforbundet

– Noen vurderer å bytte jobb etter å ha blitt beordret tilbake på kontoret og med liten mulighet til å jobbe hjemmefra. Det oppleves for en del som at tilliten var der når den måtte, men autonomiteten de trivdes med forsvinner igjen.

- Jeg forventer større turnover nå i etterkant av pandemien. 

Teams-møte i kontorlandskap

Lindstrøm opplever at juristene hun snakker med generelt har blitt mer bevisst på hvordan organiseringen på arbeidsplassen fungerer, om de trives med arbeidsoppgavene og kollegaer og ledere.

- Bortsett fra noen grupper, som for eksempel ansatte i domstolene, kan de fleste jurister gjøre mesteparten av jobben sin hjemme. Det har pandemien vist oss, sier hun.

Hun mener det ikke nødvendigvis vil være hensiktsmessig å tvinge disse juristene tilbake på kontorene på fulltid hvis de ikke ønsker det.

- Folk er selvfølgelig forskjellige, og mange har savnet kollegaer og det sosiale. Men en gjenganger jeg hører nå er at mange ønsker å jobbe mer hjemmefra, kombinert med kontordager, seir hun.

Mange arbeidsplasser viderefører bruk av digitale møter, og å reise inn på kontoret for å sitte i Teams-møte i et åpent kontorlandskap er ikke alltid en like god idé.

- Mange er også opptatt av at det skal føles nyttig å reise på kontoret. Den uformelle utvekslingen som skjer ved kaffeautomaten er viktig, men mange føler seg mer effektive hjemme og vil ha bedre utbytte av tiden på kontoret, sier Lindstrøm.

Hun tror vi med tiden vil se mer av heldagssamlinger med møter, kurs og annet. Lindstrøm har inntrykk av at mange arbeidsplasser er i en mellomfase og prøver seg litt frem.

- Jeg hører om veldig mange forskjellige måter å organisere på. Noen har omdisponert arealene slik at de ansatte skal samhandle mer når de først er der. Noen har faste dager på kontoret så man er der samtidig som de kollegaene man skal jobbe tettest med, forteller hun.

Spør på jobbintervjuer

Lindstrøm oppfordrer både arbeidsgivere og ansatte til å gi den nye hverdagen litt tid.

Selv om de fleste tilpasset seg den nye hverdagen greit i mars 2020 var det på mange måter enklere fordi det var tydelige regler og man måtte, tror Lindstrøm.

- Det er ikke like lett å skru på en bryter nå og så er alt tilbake. Hva betyr det egentlig at vi skal «tilbake»? Vi skal ikke tilbake, vi skal fremover, og vi skal fremover til noe vi ikke helt vet hva er ennå, sier hun.

Karriererådgiveren oppfordrer alle juristene hun snakker med som er på jobbjakt eller vurderer å bytte jobb om å kartlegge den nye arbeidsgiverens tanker rundt organisering av arbeidshverdagen og fleksibilitet.

- Spør om dette i intervjuer. Spør om hvilke erfaringer arbeidsgiveren har gjort seg under pandemien og hvordan de ønsker å ha det fremover.

Hun tror også det kan være lurt å ikke være for utålmodig med egen arbeidsgiver selv om man har ulike ønsker og forventninger.

- Gi det litt tid og prøv å gå i dialog. Kanskje kan du ta opp utfordringene med tillitsvalgte. Men jeg ser det tydeligere enn før, at hvis autonomien uteblir er veien kort til å søke seg bort, sier Lindstrøm. 

I slutten av september besluttet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet å myke noe opp på retningslinjene for hjemmekontor og advokatfullmektigers krav om fysisk tilstedeværelse på prinsipalens kontor. Fullmektigene har under pandemien fått lov til å arbeide og opparbeide seg praksistid fra hjemmekontor.

Tilsynsrådet skriver at advokatfullmektigen fortsatt skal være tilknyttet prinsipales kontor, men de vil ikke lenger stille krav om de skal være fysisk til stede til enhver tid. fast hjemmekontor er imidlertid ikke tillatt.

Karriererådgiver Lindstrøm opplever at også de nyutdannede, som på godt og vondt har sittet mye alene i studietiden det siste halvannet året har tydelige forventninger om fleksibilitet.