– En ny beskyttet tittel for norske jurister er meget ekskluderende 

Justisdepartementet og Juristforbundet ønsker å legge beslag på ordet «Jurist» og fremmedgjøre utenlandsk utdannede jurister, skriver jurist, og Attorney of the Supreme Court i Sør-Afrika, Graham Eric Dyson om forslag i advokatloven.

Graham Eric Dyson (Foto: privat/iStock)
(Foto: privat/iStock)

Jeg er norsk statsborger, bor i Norge, og er en jurist. Det vil si at jeg har en utdanning i jus (over flere år), har jobbet med spørsmål som (også) har med jus å gjøre i snart 50 år, og har en viss ekspertise på flere områder innen jus.

Dersom et lovforslag - fremmet av Justisdepartementet og støttet av Juristforbundet – som er nå hos Justiskomiteen i Stortinget for vurdering, blir godkjent slik det står i dag, vil jeg risikere å bli fengslet i 3 måneder og/eller få en bot dersom jeg bruker betegnelsen/tittelen jurist for å beskrive meg selv og mitt yrke.

Prop. 214 L (2020–2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven).

Flere innenfor det norske juridisk etablissementet ønsker å legge beslag på ordet «Jurist». Dette vil fremmedgjøre alle jurister i Norge som ikke har embetseksamen eller master i rettsvitenskap (som det nå heter) fra et norsk universitet.

Jeg arbeidet som Attorney of the Supreme Court i Sør-Afrika i flere år, før jeg kom til Norge i 1985. Siden har jeg arbeidet innenfor olje og gass sektoren som en kontraktsspesialist og rådgiver/konsulent. Jeg har designet flere kurs om de mange fasene innen kontraktsarbeid.

Min første juridiske utdannelse var i Sør-Afrika. Senere studerte jeg i England og besto alle profesjonelle eksamener for å bli godkjent som Solicitor.

Jeg har vært medlem av Jurisforbundet i flere tiår. Det tok mange måneder før jeg fikk en respons på min søknad å bli medlem: Jeg forklarte etter hvert at jeg hadde de samme kvalifikasjoner som Nelson Mandela!

Jurist på norsk

Når noen, på engelsk, spør meg om mitt yrke så sier jeg at jeg er a lawyer. Dersom man forsøke å oversette ordet lawyer til norsk, får man i flere nettbaserte oversettelsesprogrammer advokat som et passende norsk ord. Men jeg pleier å svare jurist på norsk.

Det hender at jeg må forklare at lawyer og jurist er, på engelsk, generiske ord og at det er mange forskjellige typer, blant annet: judge, legal academic, attorney, solicitor, advocate, barrister, legal/company/corporate counsel, legal advisor.

Med god grunn kan ordet advokat som tittel, eller yrkesbeskrivelser, kun brukes av de som har advokatbevilgning i Norge. Det samme gjelder i mange land.

De som vil at Jurist skal være en beskyttet tittel (som kun kan brukes av de som har en spesifisert norsk utdannelse) mener at dette vil bidra til å beskytte det norske publikum fra uetisk adferd og dårlig juridisk arbeid. Jeg har en del betenkninger om dette vil virke.

Og betyr yrkeserfaring så lite at det kun er utdannelsen som gjelder?

Ekskluderende

Juristforbundet har i mange år forsøkt å få aksept for ideen om en ny beskyttet tittel for norske jurister som ikke er advokater. Dette er meget ekskluderende for utenlandske jurister som, vil jeg påstå, har like gode etiske tendenser som de norsk utdannende. Og som bidrar til det norske samfunnet med arbeid av like god kvalitet.

Det er foreslått at de med utenlandsk utdannelse kan benytte de titler de har fra de land hvor de har tatt sine studier. Dette forslag er helt håpløst og vil ikke fungere. Da jeg, for mange år siden, beskrev meg selv som Attorney of the Supreme Court of South Africa – som jeg fortsatt er, like det eller ikke – fikk jeg et surt brev fra norske myndigheter om at jeg ikke kunne bruke denne tittel i Norge fordi norske forbrukere ville bli forvirret!

Dersom man vil lage en ny kategori av jurister som kan bli satt under mer kontroll og bli forpliktet til å ta ut forsikring for å beskytte forbrukere, kan man gjøre det samme som ingeniører eller revisorer. Sivil jurist eller Statsautorisert jurist høres veldig stas ut, mon tro!