(Foto: Stortinget)
(Foto: Stortinget)

Yrkes­tittelen jurist kan bli lov­beskyttet: – Dette er en seier 

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. 

Torsdag, 20. januar 2022 - 12:47

I fjor sommer ble proposisjon til den nye advokatloven lagt frem og denne uken var det muntlig høring om loven i Justiskomiteen. Juristforbundet var blant organisasjonene som deltok. Juristforbundet la blant annet vekt på at yrkestittelen «jurist» i dag ikke har lovbeskyttelse. Det stilles ikke lovs eller forskrifts form formelle krav til å kunne kalle seg jurist.

I det nye lovforslaget foreslås dette lovfestet.

«Dette er en seier for Juristforbundet. Forbundet har kjempet i flere tiår for at tittelen jurist forbeholdes dem som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap», skriver forbundet.

Juristforbundet støtter også forslaget om at de som uriktig utgir seg for å være jurist, kan straffes etter straffeloven § 165.

Ønsker fortsatt prosedyrekrav

I lovforslaget ligger det også inne forslag om å endre dagens krav til å ha vært gjennom prosedyre for å få advokatbevilling. Det foreslås blant annet at prosedyrekravet erstattes delvis av kurs og annen prosedyretrening.

Dette støtter ikke Juristforbundet i sitt høringssvar, og mener prosedyrekravet bør opprettholdes eventuelt i kombinasjon med en evaluering og godkjenning. 

«Juristforbundet mener at erfaring fra rettergang ikke kan erstattes av en praktisk prøve utenfor rettergang. Det vil gå på bekostning av kvaliteten i utdanningen og tjenestene», skriver forbundet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022