Dommerforeningen: – Behov for mer sikkerhetsutstyr i domstolene

Den norske dommerforening har igangsatt et arbeid for å kartlegge omfanget av uønskede sikkerhetshendelser i domstolene. En spørreundersøkelse kan være på trappene for å undersøke omfanget av vold, trusler og sjikane mot dommerne.

Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)
Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)

Juristen kunne nylig bringe nyheten om at mange politiadvokater i Norge utsettes for trusler, sjikane, hatefulle ytringer, og i noen tilfeller også vold. Både Riksadvokatembetet og fagforeningen Politijuristene understreket alvoret i at politiadvokater som jobber for staten og innbyggerne rammes av slike hendelser. 

I en spørreundersøkelse gjennomført av Politidirektoratet (POD) svarte nær halvparten av politiadvokatene at episodene fant sted i retten, og typisk i forbindelse med fengslingsmøter.

Tatt opp i styremøte

Kirsten Bleskestad, som er leder av Dommerforeningen og tingrettsdommer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett, sier til Juristen at problemstillingen også i stor grad er aktuell for norske dommere. I et styremøte 15. januar ble temaet tatt opp i Dommerforeningen.

– Vold og trusler i retten er et tema vi er opptatt av. Som Riksadvokatembetet mener også Dommerforeningen at det er alvorlig når påtalejurister trues og sjikaneres. Vi drøftet uønskede sikkerhetshendelser i domstolene på styremøtet og konklusjonen der var at vi ønsker å undersøke spørsmål som ble reist nærmere og behandle den igjen på neste møte, sier Bleskestad.

Dommerforeningen har vært i kontakt med Domstoladministrasjonen, som får rapportert inn hendelser fra domstolene, uten å så langt fått tilstrekkelig oversikt over innrapporterte hendelser.

Kan være mørketall

Bleskestad sier imidlertid at slike uønskede hendelser rammer dommere, selv om omfanget ikke er kjent i dag.

– Generelt er inntrykket at det har vært et betydelig antall uønskede sikkerhetshendelser i domstolene de senere årene. Mange registrerte hendelser retter seg mot domstolene, tinghusene, dommere og dommerfullmektiger. Vi antar også at det skjer hendelser som ikke rapporteres. Vi vil derfor se nærmere om det kan være behov for en spørreundersøkelse blant dommerne om de har vært utsatt for vold, trusler og sjikane. 

– Hendelsene i Juristens artikkel illustrerer behovet for sikkerhetskontroller i domstolene. Kun noen helt få domstoler har permanent sikkerhetskontroll med metalldetektor for besøkende. De aller fleste domstolene mangler nødvendig sikkerhetskontrollutstyr. Årsaken er i hovedsak manglende midler. Det er behov for betydelige investeringer på dette området, sier Bleskestad.