Frivillige jurister hjalp over tusen på fire dager 

1021 personer var innom Juristforbundets og Rettssenterets stand under Oslo Pride.

F.v. Mirjam Ogedengbe, Sverre Bromander, Tonje Hovde Skjelbostad, Benedicte Gram Knutsen, Hallvard Øren, Ajitha Sritharan, Rasmus Asbjørnsen, Cathrine Moksness, André Oktay Dahl og Astrid Rød (Foto: Juristforbundet)
F.v. Mirjam Ogedengbe, Sverre Bromander, Tonje Hovde Skjelbostad, Benedicte Gram Knutsen, Hallvard Øren, Ajitha Sritharan, Rasmus Asbjørnsen, Cathrine Moksness, André Oktay Dahl og Astrid Rød (Foto: Juristforbundet) 

Under Oslo Pride i forrige uke jobbet jurister, advokater og jusstudenter sammen for å stå på stand, svare på juridiske spørsmål og orientere om rettigheter – i et samarbeid mellom Juristforbundet og Rettsenteret. I løpet av fire dager hadde 1021 personer vært innom standen i «Pride Park» ved Kontraskjæret i Oslo sentrum, opplyser Rettssenteret.

Mirjam Ogedengbe, frivillig i Rettsenteret, delte ut «rettighetskort» (Foto: Rettssenteret)

– Vi håper dette kan bidra til at den enkelte får bedre forutsetninger for å håndtere diskriminering og andre rettslige problemstillinger i sin egen hverdag, sa Hallvard Øren i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg under Pride.

– Tenkt at femti frivillige advokater, jurister og jusstudenter var med å gjøre juss lett tilgjengelig under Oslo Pride i Pride park. Denne uken har vi sammen jobbet for rett for alle, sier Cathrine Moksness, daglig leder i Rettssenteret.

Juristforbundet og Rettssenteret hadde en aktiv rolle under årets Oslo Pride.

– Jurister er samfunnets ivaretagere av rettssikkerheten, og skal gjennom denne rollen fremme rett og hindre urett. Denne samfunnsrollen ønsker jeg å understreke gjennom deltagelse på Oslo Pride; På stand, i møte med medlemmer og tillitsvalgte, ved å debattere rettshjelp i diskrimineringssaker og selvfølgelig gjennom deltakelse i paraden, sa Juristforbundets president Sverre Bromander i forrige uke.

F.v. Hallvard Øren i Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg, Rettsenterets Astrid Rød, Anders Schrøder Amundsen i Juristforbundet – Privat og Juristforbundets politiske rådgiver André Oktay Dahl under Akademikernes fane i Prideparaden (Foto: Rettssenteret)