Tok debatt om rettshjelp under Pride

Det er et stort behov for rettshjelp i saker om diskriminering og likestilling.

F.v. André Oktay Dahl, Rasmus Asbjørnsen, Bjørn Erik Thon, Andreas Sjalg Unneland, Hatem Ben Mansour og Uros Ulrik Jeremic (Foto: Morten Brøndmo)
F.v. André Oktay Dahl, Rasmus Asbjørnsen, Bjørn Erik Thon, Andreas Sjalg Unneland, Hatem Ben Mansour og Uros Ulrik Jeremic (Foto: Morten Brøndmo)

Juristforbundet er sterkt tilstede under årets Oslo Pride og denne uken arrangerte Juristforbundet, sammen med Rettssenteret, en panelsamtale om fri rettshjelp i et diskriminerings- og likestillingsperspektiv.

Der ble det tatt opp sider av rettshjelpsordningen som kan være problematisk - både når det gjelder sakstyper og hvem som kan ha krav på fri rettshjelp. 

Panelet bestod av Andreas Sjalg Unneland (stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen for SV), Bjørn Erik Thon (likestillings- og diskrimineringsombud), Rasmus Asbjørnsen (partner i Haavind og styreleder i Rettssenteret), Hatem Ben Mansour (daglig leder for Antirasistisk senter) og Uros Ulrik Jeremic (daglig leder for studentforeningen Congregatio Forensis). Ordstyrer var André Oktay Dahl, politisk seniorrådgiver i Juristforbundet.

Det er et stort udekket behov for rettshjelp i saker om diskriminering og likestilling var budskapet fra panelet.

- Velferdsgode

Bjørn Erik Thon og Hatem Ben Mansour pekte på at saker som går til Diskrimineringsnemnda er begrenset og at saksbehandlingstid er lang. Og at det ikke ytes nok rettshjelp i slike saker.

Dessuten øker behovet for rettshjelp i likestillings- og diskrimineringssaker på grunn av økt rettsliggjøring, påpekte advokat Rasmus Asbjørnsen.

Andreas Sjalg Unneland mente at diskrimineringssaker bør falle inn under rett til fri rettshjelp – ikke minst for å få flere slike saker inn for domstolene.

– Rettshjelp er et av de viktige velferdsgodene, men som er dårlig prioritert, sa han.

- Trenger ressurser

Uros Ulrik Jeremic sa at jurister bør kjenne et særskilt ansvar for å engasjere seg mot diskriminering og mente temaet bør sterkere inn i jusstudiet.

Hvordan rettshjelp bør leveres ble også et tema, med etablering av en eventuell «førstelinjetjeneste» som mulig løsning. 

– Et samfunn som tolererer diskriminering får en verkebyll vi ikke skal ha. For å unngå det, trenger man å bruke ressurser, sa Rasmus Asbjørnsen.

Stand og appeller

Debatten markerte starten på Juristforbundets engasjement under Oslo Pride i år – der forbundet i samarbeid med Rettssenteret stiller med en egen stand under mottoet «Spør en jurist» for å svare på spørsmål.

Etter debatten om rettshjelp ble det invitert til mingling og forberedelser for dem som stiller på stand for Juristforbundet, inkluderings-og mangfoldsutvalget i forbundet og Rettssenteret.

Juristforbundets president Sverre Bromander holdt en appell til de fremmøte. Det samme gjorde Halvard Øren i forbundets inkluderings-og mangfoldsutvalg.