Tar debatt om diskriminering og mangfold på juristarbeidsplasser

­Mange har opplevd diskriminering, men få har meldt fra om det, ifølge undersøkelse fra Juristforbundet. Nå inviteres det til debattmøte med blant andre likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Bjørn Erik Thon (Foto: Tore Letvik)
Bjørn Erik Thon (Foto: Tore Letvik)

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg har undersøkt omfang av diskriminering på juristarbeidsplasser og hvordan virksomheter jobber med å forebygge og håndtere slike saker.

Nå inviterer utvalget til debatt om temaet under et frokostmøte 23. mars i Oslo.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen:

30% har opplevd diskriminering i arbeidslivet og 9% har opplevd diskriminering siste året. Kvinner rapporterer i større grad enn menn om diskriminering, særlig om lønns- og arbeidsvilkår. 

21% som har opplevd diskriminering har meldt fra og kun 1 av 3 er fornøyd med håndteringen. 

Nesten 7 av 10 ledere mener arbeidsplassen er opptatt av mangfold når det skal rekrutteres. Mangfoldet de er mest opptatt av å ivareta er kjønn, bakgrunn og erfaring, samt alder. 

2 av 10 lederne mener mangfold er et konkurransefortrinn.

– Mange har opplevd diskriminering, men få har meldt fra om det. Det er lav kjennskap til tiltak som blir iverksatt for å sikre mangfold og inkludering, sier Hallvard Øren, leder for inkluderings- og mangfoldsutvalget.

Mangfoldsledelse er blant temaene under frokostmøtet, forteller Øren. Utvalgets siste undersøkelse vil bli presentert og Andrè Oktay Dahl, politisk rådgiver i Juristforbundet, skal lede en debatt.

Debattpanelet består av Gisle Nordheim (personaldirektør i staten), Hatem Ben Mansour (daglig leder i Antirasistisk senter), Bjørn Erik Thon (likestillings- og diskrimineringsombud), Farah Ali (leder av kvinneutvalget i Juristforbundet) og Per Inge Bjerknes (generalsekretær i Blindeforbundet).