Undersøkelse: 30 prosent av juristene har opplevd diskriminering

Inkluderings- og mangfoldsutvalget i Juristforbundet la frem ferske tall under landsmøtet.

Hallvard Øren (Foto: Tore Letvik)
Hallvard Øren (Foto: Tore Letvik)

Hallvard Øren, leder av inkluderings- og mangfoldsutvalget i Juristforbundet, la under forbundets landsmøte fredag frem tall fra en fersk undersøkelse utvalget har foretatt blant Juristforbundets medlemmer. 

I undersøkelsen, som ble gjennomført i oktober, svarer 30 prosent at de har opplevd diskriminering – 8 prosent det siste året.

21 prosent som har opplevd diskriminering har meldt fra om det.

Øren opplyste at det er flere kvinner enn menn som opplever diskriminering og at mange saker handler om kjønn og alder.

­– Dette er noe vi må jobbe med. Hvis vi som jurister ikke tar tak ikke dette, hvem skal da gjøre det, spurte Øren.

Undersøkelsen viser også at 55 prosent mener arbeidsplassen deres er opptatt av mangfold og at 23 prosent av lederne mener at mangfold er et konkurransefortrinn.

Når det gjelder inkludering og diskriminering, er henholdsvis 59 prosent og 58 prosent av arbeidsplassene opptatt av det.

Privat og staten

Øren fortalte at privat sektor er mer opptatt av mangfold enn statlig sektor, ifølge undersøkelsen.

­ – I staten kan det se ut som om man mener at jobben er gjort ved å ta med det som omhandler mangfold i stillingsutlysningen.

I undersøkelsen er det også spurt om årsaker til å ikke melde fra om diskriminering.

«Mange gråsoner. Problematisk å melde fra om dette. Hvordan vil du bli behandlet?» er blant årsaker som oppgis.

«En utrygg ledelse gjør det å melde fra til en utfordring. Generelt tror jeg det er lite synlig hvor man kan melde fra» er et annet svar fra undersøkelsen.