Over 130 prosjekter for kunstig intelligens i offentlig sektor

Automatisert saksbehandling og virtuell assistent i førstelinjesteneste. Ny oversikt viser omfanget av offentlig sektors arbeid med kunstig intelligens.

Jens Andresen Osberg (Foto: Digdir)
Jens Andresen Osberg er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet (Foto: Digdir)

En oversikt fra Digitaliseringsdirektoratet og NORA.ai viser at offentlig sektor har tatt i bruk kunstig intelligens i stor utstrekking. Over 130 prosjekter er dokumentert i oversikten så langt, og stadig flere kommer til etter hvert som listen blir bygget ut.

Utlendingsdirektoratets arbeid med automatisert saksbehandling, NAVs arbeid med prediksjon av sykefravær, Skatteetatens prosjekt med virtuell assistent som kan effektivisere publikumsveiledning og Trondheim kommunes prosjekt for bruk av kunstig intelligens ved prediksjon av sykehjemsopptak er noen av prosjektene som fremkommer i oversikten.

Det er helsesektoren som er sterkest representert, med rundt 40 prosent av KI-prosjektene. Prosjekter innenfor infrastruktur, offentlig forvaltning og kommuner er også godt representert.

Se oversikten her

– Dette har vært en etterspurt oversikt som vil gjøre det lettere å samarbeide på tvers i offentlig sektor. Vi tror den vil bidra til bedre og mer effektive løsninger. I tillegg bidrar en samlet oversikt til en mer åpen offentlig forvaltning om bruk av kunstig intelligens, sier seniorrådgiver Jens Andresen Osberg i Digdir på regjeringens nettsider.

Oversikten er ikke komplett og utvides etter hvert som KI-prosjekter meldes inn opplyser Kommunal og distriktsdepartementet.