Foran ny rettshjelpslov: – Må sikres bedre rettshjelp til personer som slåss for gjenopptakelse av straffesaker

Denne våren kommer Regjeringens forslag til ny rettshjelpslov. Juristforbundet la frem noen av sine forventninger i møte med justispolitikere fra Ap.

F.v. Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen, politisk rådgiver Ingunn Yssen, politisk rådgiver Jonas Løvdal, stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud og stortingsrepresentant Odd Egil Hovland (Foto: Juristforbundet)
F.v. Sverre Bromander, Anders Schrøder Amundsen, politisk rådgiver Ingunn Yssen, politisk rådgiver Jonas Løvdal, stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud og stortingsrepresentant Odd Egil Hovland (Foto: Juristforbundet)

Presidenten i Juristforbundet, Sverre Bromander og leder i Juristforbundet - Privat, Anders Schrøder Amundsen, møtte i forrige uke Arbeiderpartiets representanter i justiskomiteen på Stortinget. Om to måneder legger Regjeringen frem sitt forslag til ny rettshjelpslov, og de to la frem noen av forventningene Juristforbundet har til det kommende lovforslaget

– Å umiddelbart skrinlegge forslaget fra rettshjelpsutvalget om fjerning av rett til advokatbistand ved vurdering av anmeldelse av vold eller voldtekt oppfordret vi likestillingspartiet Arbeidspartiet om å bidra til, sier Bromander og Schrøder Amundsen etter møtet.

– Det samme gjelder å sikre bedre rettshjelpsordninger for personer som slåss for gjenopptakelse av straffesaker. Og ikke minst at advokater skal kunne orke å stå i det hele fremover, sier de.

LES OGSÅ: Etter rapport om vold og overgrep: – Vi kan ikke gjøre det vanskeligere å anmelde

LES OGSÅ: Mener det må utredes hvordan fri rettshjelp fungerer i gjenopptakelsessaker

- Må forske på effekten

Bromander og Schrøder Amundsen påpekte også at det er behov for å forske «langt mer og bedre på effekten av den rettshjelpen som gis i dag og skal gis fremover». 

De tok dessuten opp bekymring knyttet til de økonomiske forutsetningene som lå til grunn da rettshjelpsutvalget ferdigstilte sitt forslag – og det de beskriver som en totalt endret økonomisk situasjon for Norge. 

Oppfordret til samhandling

Juristforbundet har den siste tiden hatt en rekke møter med ulike Stortingspolitikere og komiteer, og har levert flere innspill til representantforslag. Bromander og Schrøder Amundsen sier det er viktig å tenke helhetlig på justisfeltet – også når saker behandles i andre komiteer enn justiskomiteen. Under møtet oppfordret de Aps justispolitikere til enda bedre samhandling på tvers av komite- og departementsstruktur.

LES OGSÅ: – Ulike «tiltak» må ikke slå hverandre i hjel når Stortinget jevnlig endrer et komplisert regelverk

LES OGSÅ: Bekymring over at en presset skatteetat gir færre kontroller

– Våre tillitsvalgte i både NAV, Skatteetat, det lokale barnevernet, Politijuristene og andre har det til felles at de ønsker langt større fokus på hvordan juristene er forutsetningen for rettssikkerhet og bedre kvalitet på de tjenestene som innbyggerne etterspør, sier de.