Mener det må utredes hvordan fri rettshjelp fungerer i gjenopptakelsessaker

- Nå ser vi at det er strid om disse i det hele tatt skal få betalt.

Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

Juristforbundets president Sverre Bromander sier i en kommentar til Juristen at han er glad for at utvalget som skal granske Baneheia-saken nå er nedsatt.

- Vi et glad for nedsettelsen av utvalget og har bedt om det tidligere.

Han mener utvalget blant annet må se på tilgangen til rettshjelp i gjenopptakelsessaker.

- Uten iherdige journalister, advokater og andre som har stått på dag og natt i årevis hadde dette ikke skjedd. Nå ser vi at det er strid om disse i det hele tatt skal få betalt for jobben de har gjort.

- Utvalget bør derfor utrede hvorledes fri rettshjelpsordningen fungerer i gjenopptakelsessaker og dekning av utgifter og arbeid mennesker påføres når de forsøker å sikre rettssikkerhet for dem som kan være feilaktig dømt, sier Bromander.

- Å forebygge ytterligere justisskandaler er for viktig til å bli drevet via dugnadsarbeid i møte med et overmektig statsapparat, sier han.

Det er jusprofessor Jon Petter Rui som skal lede utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Justisdepartementet melder at granskningen skal omfatte håndteringen av saken hos alle aktører som har vært involvert, herunder politiet, påtalemyndigheten, domstolene, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, Den rettsmedisinske kommisjon og Gjenopptakelseskommisjonen. Utvalget skal blant annet klarlegge hva som skjedde, og hvilken kunnskap de ulike aktørene satt med på de ulike stadiene av prosessen.

Utvalget skal for øvrig foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2024.