Tilbyr trainee­opphold for studenter med interesse for entrepriserett 

Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke lanserer nytt traineeprogram som skal gi fremtidige jurister god bransjeforståelse og stimulere til samarbeid på tvers i bygge- og anleggsnæringen. 

Stian Heimdal, Vjosa Maxhuni og Julie Almedal Hellevik
F.v. partner Stian Heimdal, advokat Vjosa Maxhuni og advokat Julie Almedal Hellevik i Arntzen de Besche ønsker studenter med interesse for entrepriserett.

– Det er viktig at advokater innen entrepriserett forstår alle sidene ved bygge- og anleggsnæringen for å kunne gi de beste rådene, finne gode løsninger og unngå tvister, sier Stian Heimdal, partner ved Arntzen de Besches entrepriseavdeling. 

Økt bransjeforståelse og bedre innsikt i rollen som bedriftsadvokat er noen av målene i det nye traineeprogrammet for jusstudenter som Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke har gått sammen om.

Jusstudenter med særlig interesse for entrepriserett skal gjennom opphold hos de tre selskapene få erfaring fra både advokat-, byggherre- og entreprenørsiden. 

Konflikter koster

Bygge- og anleggsbransjen er Norges nest største næring målt etter verdiskapning – men det er også kostnader knyttet til konflikter. 

Det er estimert at samfunnet hvert år påføres en kostnad på om lag 2,2 milliarder kroner fra tvistesaker i bygge- og anleggsbransjen, ifølge beregninger Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har utført for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Det inkluderer kostnader til medgåtte ressurser i arbeidet med tvistesakene hos både entreprenør, byggherre og domstolene, samt kostnader av tapt avkastning på kapital. 

Initiativtakerne bak traineeprogrammet understreker at grundige vurderinger i tilbudsfasen, god samhandling i prosjektgjennomføring, samt å være løsningsorienterte når uenigheter først oppstår, er viktige faktorer for å dempe konflikter.

Gjertrud Helland, leder for juridisk avdeling i Veidekke og Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS.

– Advokater og andre juridiske rådgivere har en viktig rolle når det gjelder å få ned transaksjonskostnadene i byggeprosjektene. Godt juridisk arbeid er en av mange faktorer som gir lavere boligpriser til forbrukerne i den andre enden, sier Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS. 

Miljø og teknologi

Bransjen står også overfor omfattende omstillingsprosesser, særlig innen bærekraft og teknologi. 

«I dag står byggebransjen for om lag 40 prosent av Norges energiforbruk og 15 prosent av utslippene. Samarbeid på tvers av verdikjeden er en viktig suksessfaktor for å løse de felles utfordringene bransjen står overfor», skriver initiativtakerne og viser til at løsninger ligger i prosjektering og bygging av miljøvennlige bygg, lavutslippsasfalt og en utvikling mot utslippsfrie byggeplasser.

– I det innovative og fremtidsrettede miljøarbeidet har jurister og advokater muligheten til å spille en viktig rolle, og miljørett har blitt et stadig mer aktuelt og spennende rettsområde for juridiske rådgivere innen bygg- og anlegg, sier Gjertrud Helland, leder for juridisk avdeling i Veidekke Norge.

Traineeoppholdet

Deltakerne i traineeprogrammet skal jobbe med alt fra kontraktsrettslige problemstillinger og finansiering, til prosessuelle spørsmål – og delta i forhandlinger, klientmøter, rettsmøter, kurs og andre arrangementer, heter det i presentasjonen av programmet. 

Søknadsfristen er 19. mai – mer informasjon finnes her.