Jus­studentenes drømme­jobber: Forskjellige favoritter hos kvinner og menn

40 prosent av kvinnelige jusstudenter drømmer om en jobb i politiet, mens gutta har en annen favoritt. 

Hvert år spør Universum norske studenter hvor de helst ønsker å jobbe når de har fullført studiene. I flere år har politiet ligget på en soleklar førsteplass blant jusstudentene, og i år er intet unntak. Rett over 34 prosent drømmer om en jobb i politiet, etterfulgt av Wikborg Rein, hvor 19,5 prosent ønsker å jobbe.

Topplista for 2021 ser slik ut:

 1. Politiet
 2. Wikborg Rein
 3. Utenriksdepartementet
 4. Høyesterett
 5. Thommessen
 6. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 7. Økokrim
 8. Tingrettene
 9. Wiersholm
 10. Regjeringsadvokaten
 11. Justisdepartementet, lovavdelingen
 12. DNB
 13. BAHR
 14. SANDS
 15. Simonsen Vogt Wiik

Flere advokatfirmaer hos mennene

Når man kikker på topp 10-listene sortert etter kjønn ser man at det er noen forskjeller. Hos de mannlige studentene er det flere som ønsker å jobbe i advokatfirmaer, og politiet havner på en tredjeplass.

40 prosent av de kvinnelige studentene drømmer om en jobb i politiet, mens tallet er 20 prosent hos mennene.

Mennenes favoritt er Wikborg Rein, hvor 28 prosent kunne tenke seg en jobb. 15 prosent av kvinnene drømmer om det samme.

Forskjellige preferanser

Videre svarer hele 93 prosent av studentene at ønsker å jobbe i en etablert organisasjon, mens ju prosent ønsker å jobbe i en start-up bedrift. 

64 prosent vil helst jobbe i privat sektor, mens 38 svarer offentlig sektor. Flertallet (74 prosent) ønsker å jobbe i en stor by. 26 prosent svarer at de helst vil jobbe i en liten eller middels stor by. 

Studentene svarer også på hva de anser som viktige faktorer når de skal ut å søke seg jobb etter studiene. Et godt arbeidsmiljø ligger på topp, og har gjort det de siste tre årene. 

Blant de mannlige studentene svarer 33 prosent at prestisje er viktig. Markedssuksess og at bedriften kun rekrutterer de beste talentene er også viktig for henholdsvis 21 og 14 prosent av mennene. 

Hos kvinnene er det også noen faktorer som skiller seg ut ved at nesten ingen av mennene har huket av for dem. Det gjelder blant annet "support for gender equality" og "corporate social responsibility". 

Flere kvinnelige jusstudenter

Kvinnene har vært i flertall i søkermassen til jusstudiet de siste årene, og tallene fra Samordna Opptak som kom i mars viser at det fortsatt er slik. Innen kategorien JUS er det 13.331 kvinner og 8.357 menn som har søkt om studieplass.

Ved de tre fakultetene som tilbyr master i rettsvitenskap ser søkertallene slik ut:

 • UiB: 3940 kvinner og 1925 menn. Totalt 5865 søkere til 390 planlagte studieplasser.
 • UiT: 2063 kvinner og 1136 menn. Totalt 3199 søkere til 150 planlagte studieplasser.
 • UiO (vår): 3157 kvinner og 1556 menn. Totalt 4713 søkere til 213 planlagte studieplasser.
 • UiO (høst): 3857 kvinner og 1930 menn. Totalt 5787 søkere til 234 planlagte studieplasser.